Liesbeth van Tongeren (GL) denkt dat geluidsoverlast windmolens eenvoudig te meten is

Datum:
 • maandag 14 september 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Volgens de huidige wetgeving is het niet mogelijk om door rechtstreekse metingen aan de woningen te bepalen of aan de normen voor windmolens wordt voldaan vanwege het middelen en het ontbreken van momentane limieten.


  Tweede Kamer debat donderdag 3 september 2015 
   https://youtu.be/6ECbUzoLJwg

  Geluidsoverlast kan momentaan gemeten worden indien er een grenswaarde gegeven is. In de Lden geluidsnorm voor windturbines geldt echter een gemiddeld waarde ( 47dB ) gegeven, te meten over een periode van een jaar. Daarom kan op basis van deze norm geen momentane meting waaruit een overschrijding zou blijken gedaan worden.

  De vergelijking van de heer Kamp met brommers raakt derhalve kant noch wal, aangezien voor brommers/motorvoertuigen wel een wettelijke momentane limiet geldt. . Geluidsapparatuur van de politie is, voor zover mij bekend, alleen bedoeld voor indicatieve metingen bij motorvoertuigen. Bij constateren van een overschrijding moet het voertuig worden aangeboden bij een erkende instantie die over geijkte meetapparatuur beschikt. Alleen deze instantie kan en mag een geijkte meting uitvoeren.

  Dit is vergelijkbaar met alcohol controles, eerst blazen op straat op een indicatief meetinstrument, bij mogelijke overschrijding volgt een aanhouding op verdenking van overschrijding van de toegestane limiet. Daarna volgt een officiƫle meting met geijkte apparatuur en als daaruit een overschrijding blijkt dan volgt een officiƫle inbeschuldigingstelling en aanhouding.

  Volgens de huidige wetgeving is het niet mogelijk om door rechtstreekse metingen aan de woningen te bepalen of aan de normen wordt voldaan vanwege het middelen en het ontbreken van momentane limieten. Sterker nog, het is zelfs verboden. Controle en handhaving mag alleen geschieden op basis van onnauwkeurige berekeningen die uitgaan van gegevens van de fabrikant en exploitant. Uit de onterechte constatering van mevrouw van Tongeren dat momentane geluidsoverlast op basis van de huidige wetgeving mogelijk is en het antwoord van meneer Kamp met de vergelijking met brommers blijkt dat beiden werkelijk geen idee hebben hoe de wetgeving aangaande geluidsoverlast in elkaar zit.  2 reacties :

  Anoniem zei

  Daar zijn Van Tongeren en Kamp ook politici voor om geen benul te hebben van de werkelijkheid.
  Het ligt droog van dat soort onbenullen in de politiek, ook lokaal en Provinciaal.

  h.oldeboom zei

  @ Anoniem:

  Politici en bestuur zijn niet (meer) serieus te nemen; kijk naar wat in Hollands Kroon gebeurt - windmolens- trafostation' t Veld, de Kooihaven waar Meskers tonnen uitgeeft aan een totaal oneconomisch project waar wij GEEN cent aan zouden meebetalen en kijk aan de idioterie rond het stadhuis wat uiteindelijk niet gebouwd had hoeven te worden. Regeren is vooruitzien en dat is wat volledig ontbreekt. Maar ja, zo'n salaris als burgemeester en wethouder is interessant. en dies stomme burger betaalt gewoon weer wat meer belasting; maar u bent wel mondig hoor en wij houden echt rekening met U.

  Een reactie posten