Kabinet tegen vonnis klimaatzaak in beroep

Datum:
 • woensdag 2 september 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Scheiding der machten

  Het kabinet vraagt zich af of de rechter met zijn uitspraak te veel macht naar zich toetrekt door zaken die tot het domein van de uitvoerende macht behoren in dat van de rechterlijke macht te trekken. Omdat dit ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere kwesties, wil het kabinet deze vraag aan een hoger rechtscollege voorleggen. Ook baseerde de rechter het vonnis op internationale verdragen zoals het Kyoto Protocol. Ook hiervan wil het kabinet weten of zulke supranationale uitspraken direct op het Nederlands recht van toepassing zijn, aldus Mansveld.

  Vonnis uitvoeren

  Tegelijk zegt de staatssecretaris uitvoering te geven aan de uitspraak. Een hoger beroep heeft geen schorsende werking op het vonnis, dus zolang het beroep loopt, is de Staat gehouden aan de uitspraak. Het kabinet zou een aparte procedure kunnen opstarten om de rechtbank te vragen het vonnis op te schorten, maar blijkens de brief zal het dit niet doen.
  Het kabinet zal aanvullende maatregelen treffen om aan het vonnis tegemoet te komen. Concreet zegt Mansveld hierover dat er momenteel een interdepartementaal beleidsonderzoek loopt naar de effectiviteit van CO2-reductiemaatregelen. De uitkomsten hiervan zullen begin 2016 worden gepresenteerd; op basis daarvan zal over vervolgstappen worden nagedacht.
  Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, zegt in een reactie: “We zien het beroep vol vertrouwen tegemoet. Mooi dat ze 25% gaan uitvoeren. Zoals het kabinet weet is dat eigenlijk niet genoeg, gezien grote gevaren van klimaatverandering en de grote kans daarop. Er is veel meer nodig, dus we hopen op een versnelling.”
  ENERGIE overheid
  0 reacties :

  Een reactie posten