Georganiseerde teloorgang van gemeentelijke democratie in de kop

Datum:
 • donderdag 3 september 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Einde democratie en evenwichtige afweging van bewonersbelangen in de kop van Noord-Holland  specifiek in Schagen en Hollands Kroon? Zijn deze twee gemeenteraden verworden tot klapmachines van een door Den-Haag/Brussel gedirigeerd beleid?
  Om enige duiding in deze kwestie te geven heeft Stichting JAS twee voorbeelden, die op bovengenoemde vragen betrekking hebben, voor U opgesteld.

  Voorbeeld 1:

  De erfopvolging wethouder Beemsterboer

  De vraag die gesteld moet worden is of de wijze waarop de benoeming van Beemsterboer jr. tot stand is gekomen tot wethouder R.O. en agrarische zaken een incident is of een trendsetting in de huidige, steeds verder van het democratisch proces afwijkende, in dit geval gemeentelijke, wijze van bestuur?

  Wie is deze Beemsterboer jr.? Beemsterboer jr. werkte van oktober 2009 – 2012 bij NUON als relatiemanager waar hij zich bezig hield met 'het ondersteunen van overheden bij de praktische invulling van klimaatambities'en vervolgens bij de HVC = huisvuil verwerking centrale tot mei 2014 op de afdeling Strategie en Business ontwikkeling waar hij zich bezig hield met de ontwikkeling van duurzame energievormen zoals wind- en zonne-energie. Beemsterboer jr. is vorig jaar zijn vader opgevolgd als wethouder in Schagen; zijn vader heeft ervoor gekozen in Schagen plaats te maken voor zijn kind en is wethouder is Wormerland geworden (JAS: is daar inmiddels afgetreden) . Dat schijnt allemaal te kunnen in Noord-Holland – de beide gemeenteraden vonden het best en er zullen ongetwijfeld wat afspraken gemaakt zijn om te voorkomen dat er niet teveel vuile CDA/Beemsterboer-was naar buiten komt. Dat een zoon zijn vader opvolgt in een openbare politieke functie is bijzonder; dat de desbetreffende vader in diezelfde functie aangesteld wordt in een aangrenzende gemeente is zonder meer uniek te noemen. Nog unieker wordt het dat de vader gecompenseerd wordt voor zijn loonderving waaraan hij zichzelf vrijwillig onderworpen heeft; in Wormerland krijgt hij namelijk minder betaald omdat het een kleinere gemeente is en raadt U eens welke gemeente de man vrijwillig annex vriendjespolitiekachtig compenseert? Juist ja, de vrienden in de gemeenteraad van Schagen. De erfopvolging tussen de Beemsterboertjes is een politiek fenomeen in deze provincie, maar ook voor dit land. (zie ook NHD 1/5/2015)

  Voorbeeld 2:

  Windmolen Grote Sloot 158.

  Bij erfopvolging hoort automatisch een voortzetting van een beleid. Gezien de Nuon -HVC- bezigheden van Beemsterboer jr. en contacten met overheden van 2009- 2014 past het kind perfect in de duurzaamheidsstrategie van de overheid. Tevens vragen wij ons af of het kind instructies van zijn papa gekregen heeft bepaalde zaken op een wenselijke manier af te wikkelen. Zo was er in de ex-gemeente Zijpe een probleempje met een illegaal geplaatste windmolen. Het is de beruchte molen bij Grote Sloot 158; deze illegale molen is door de Zijper gemeenteraad jarenlang legaal rechtgekletst en geaccordeerd zodat Schagen na de annexatie van Zijpe dit probleem op zijn bordje kreeg. En kennelijk op het bordje van papa Beemsterboer; wethouder te Schagen, die weliswaar de windmolen niet in zijn portefeuille had maar wel vaak het woord voerde over deze kwestie.

  De molen ressorteerde voorheen en nu onder de uit Zijpe meegekomen wethouder Blonk die regelmatig afwezig was tijdens diverse besprekingen over ZIJN molen Grote Sloot 158. En nu, na de vrijwillige troonsafstand van papa ligt het probleem op het bordje van zijn zoontje! En wat doet zoontje ermee? Tja, dat is een moeilijke!

  Als U onder Stichting JAS het ‘dossier Grote sloot 158’ opzoekt (wie schrijft daar een boek over?) komt u na het doorlezen van de ruim 140 artikelen tot de volgende slotsom: 1. De Zijper overheid verschafte de vergunning op onrechtmatige wijze. 2. De B&W van gemeente Zijpe en gemeenteraad waren dikke politieke vrienden. Dhr. Cor Koning was de enige constante politieke tegenstander in deze zaak; evenwel vermocht de ernst in zijn met typisch West-Friese humor doorspekte betogen niet tot de botte hersenen van burgemeester, wethouders en raadsleden doordringen. Na het samengaan met Zijpe is de gemeente Schagen eigenaar van het ‘Grote Sloot 158’ probleem geworden; kort na de fusie volgen twee opmerkelijk rechtbank uitspraken:

  Op 14.12.2014 is er een uitspraak van de rechtbank te Alkmaar : Gezien alles wat zich afgespeeld heeft, moet de molen stopgezet worden.
  Op 14.01.2015 komt de RAAD VAN STATE met een uitspraak welke de uitspraak van de rechtbank BEVESTIGT.

  Wat doet Beemsterboer jr. daarmee? De molen draait na de uitspraak nog een tijdje vrolijk door en Beemsterboer jr. komt met het plan, waarvoor inmiddels een vergunning verleend is, om op het terrein van boer Schuijt een nieuwe grotere E-70 molen te plaatsen, en wel op de plek welke genoemd wordt in de oude vergunning van 2006 voor de kleinere E 66 molen (de E-66 molen was niet geplaatst conform de in de vergunning gestelde co√∂rdinaten). Deze kunstgreep houdt in dat de grotere E-70 molen een twintigtal meter DICHTER bij het huis van de klager mevrouw Ina Vonk komt te staan. Overigens heeft Zijpe destijds een gedoogvergunning afgegeven voor de E–66 maar daarvoor heeft de provincie nooit een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De provincie heeft trouwens verder nooit iets gedaan en de zaak inmiddels bijna 10 jaar lekker laten sudderen. Tegen de vergunningsverlening door Schagen hebben Provincie en Leefbaar Zijpe inmiddels bezwaar aangetekend.

  Uitspraak van CDA-Beemsterhoer jr.: Als het lukt de E-70 geplaatst te krijgen is dit voor ons goedkoper (dus als wij kiezen voor Schuijt) dan wanneer wij kiezen voor de omwonenden.

  Slot: Het Grote Sloot 158 fenomeen is een intriest voorbeeld van de wijze waarop deze gemeente/ provincie/ land bestuurd wordt. De overheid bedrijft meer en meer politiek tegen de bevolking wat uitsluitend hierdoor te verklaren is dat de politieke richtingen alleen nog in detail van elkaar verschillen en in feite een gemeenschappelijk agenda hebben en gedirigeerd worden vanuit Den Haag en nu de burgers nog uitsluitend als tegenstander moeten zien.

  Einde democratie?! Aangevoerde argumenten dat iets mag omdat het juridisch kan wil helemaal niet zeggen dat het dan ook zo moet; daarvoor was ooit juist de gemeenteraad in het leven geroepen om plaatselijke belangen en omstandigheden af te wegen en als iemand daardoor schade zou lijden, wat in het geval van mevrouw Vonk overduidelijk is, daarin te voorzien. Dus niet proberen de burger murw te maken door ze te verwijzen naar de mogelijkheid van een planschade regeling die jarenlang juridisch getouwtrek veroorzaakt waar velen geen zin, geld of tijd voor hebben.

  Opmerking: Treffend is de gelijkenis met het trafostation in ‘t Veld  –  op nagenoeg dezelfde wijze als in Schagen worden hier door Hollands Kroon de belangen van de bewoners ontkend.

  Redactie JAS


  Dossier Grote Sloot 158

  0 reacties :

  Een reactie posten