Schultz past norm geluidshinder windmolens niet aan

Den Haag - Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) handhaaft de norm voor het aantal decibel dat een windturbine op land mag produceren. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van uitkomsten van een onderzoek. De studie is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het Kennisplatform Windenergie waarin omwonenden, ondernemers, overheid en onderzoeksorganisaties vertegenwoordigd zijn.


Sabine Sluijters 22-7-2015 Fd

 Uit de studie blijkt dat de hinder die mensen ervaren afhangt van andere factoren dan alleen het geluid van de molen. Zo versterkt het zien van de molen het hindergevoel. Ook de mate waarin omwonenden betrokken zijn geweest bij de aanleg van het windmolenpark en de algemene houding ten aanzien van windenergie spelen mee.

De minister benadrukt in haar brief dan ook het belang van een goede participatie van omwonenden en betrouwbare informatievoorziening over geluid en te verwachten hinder bij concrete plannen voor windenergie.

Geroezemoes 

Volgens de Nederlandse norm mag een windmolen overdag gemiddeld 47 decibel produceren. Dat is net iets minder dan het geluid van een voorbijrijdende auto. In de nacht ligt het gemiddelde op 41 decibel, wat vergelijkbaar is met geroezemoes in een klas. Daarmee is de norm niet afwijkend van grenswaarden in andere Europese landen en strenger dan geluidsnormen voor verkeer en industrie.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2020 voor 6000 megawatt aan windturbines op land te hebben staan. Dat is ongeveer twee keer zo veel als eind 2014 is gerealiseerd. De molens zijn in de loop van de tijd groter en luidruchtiger geworden. Overdag valt de overlast door het ritmische zoeven van de wieken meestal mee omdat het wegvalt tegen het omgevingsgeluid. Maar 's nachts is het geluid vaak sterker te horen, vooral als het op de grond minder hard waait dan ter hoogte van de wieken.

Naast betere informatie en betrokkenheid van de omwonenden kan volgens de studie ook meer gebruik gemaakt worden van innovaties om de geluidshinder te verminderen. Voorbeelden zijn het verminderen van het toerental, het aanpassen van de bladvorm en het aanbrengen van structuren op de wieken.

·        

2 reacties :

Anoniem zei

Zo kan je overal een punt aan lullen, gewoon de normen oprekken en er wat om heen verzinnen en klaar is Kees.
Het geluid van een windmolen wat dag in dag uit, tenminste als het waait, vergelijken met het geluid van een af en toe langs rijdende auto is bizar. Langs snelwegen worden geluidsschermen gebouwd, niet bij windmolens. Je moet het maar verzinnen.

Anoniem zei

De VVD lult overal een punt aan!

Hoe heeft dit tuig aan de macht kunnen komen?

Een reactie posten