RIVM: Windmolens hebben geen directe effecten op gezondheid

Datum:
 • zaterdag 25 juli 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • AMSTERDAM – Er is geen bewijs dat windmolens directe effecten hebben op de gezondheid van mensen.
  Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na een onderzoek van wetenschappelijke rapporten.

  januari 23, 2014 | By  
  Wel herkent de dienst dat het karakter van het geluid van een windturbine sneller als hinderlijker wordt ervaren, hoewel het geluid minder luid is dan van bijvoorbeeld verkeer of industrie.

  Persoonlijke factoren 

  Verder merken de onderzoekers op dat persoonlijk factoren een rol spelen en de situatie ter plekke.
  Als men een windturbine vanuit een huis kan zien wordt het bijvoorbeeld als hinderlijker ervaren bij gelijk geluidsniveau.

  Economische belang

  Verder lijkt het economische belang mee te spelen. Als men financieel beter wordt van de windmolen zijn er minder klachten.
  Andere factoren waarmee bij de interpretatie van hinderscores rekening moet worden gehouden, zijn de mate waarin mensen gevoelig zijn voor geluid, de afbreuk van privacy en sociale acceptatie.

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Windmolens zijn een plaag voor veel mensen, ze zijn nutteloos en ze dragen hoegenaamd niets bij aan onze energie, ze kosten alleen maar.

  De grootste plaag voor autochtoon Nederland en Europa zijn niet de windmolens, maar de ongebreidelde import van boottoeristen uit Afrika, ook uit landen weer geen oorlog is. Ze ontwrichten het sociale stelsel en zullen niets bijdragen aan onze en andere economieën, deze ontwikkeling zal een gevaar gaan vormen voor onze veiligheid, we kunnen het nu al dagelijks lezen in onze kranten, er wordt weliswaar gesproken over; groepen jongeren, maar iedereen weet zo langzamerhand wie die groepen jongeren zijn die mensen in elkaar slaan, vrouwen verkrachten, onze ouderen beroven en hele stadsdelen in bezit hebben genomen.
  We hoeven er niet vreemd van op te kijken als over een aantal jaren onze vrouwen en kinderen in een boerka lopen, tenminste als ze nog leven.
  Voor wie een inkijkje wil hebben hoe de asielindustrie in elkaar zit kan overal terecht op internet maar dit is een artikel gebaseerd op een eerder krantenbericht, compleet met voorbeelden: https://ejbron.wordpress.com/2015/07/23/vluchtelingen-eisen-baseball-hal-met-airconditioning/

  Anoniem zei

  Het RIVM concludeert dat er geen direct bewijs is dat windmolens schadelijk effect hebben op de gezondheid van mensen.
  Vreemd want o.a. wetenschappelijke rapporten elders uit Europa, waaronder uit Denemarken, concluderen dat windmolens wel degelijk schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.
  Tegenwoordig kunnen we stellen dat alles wat met het Rijk te maken heeft onbetrouwbaar is, een minister wil een uitkomst die welgevallig is en dan laat hij vervolgens een "volstrekt onafhankelijke" RIJKS instelling een onderzoek doen terwijl er een stapel wetenschappelijke rapporten aantonen dat de uitkomst anders is. Maakt niet uit, onze vaderlandse pers steunt deze regering wel en neemt de leugens klakkeloos over.
  Een verontrustend voorbeeld van leugen en bedrog is PvdA'er Dijsselbloem, hij rijgt de ene leugen aan de anderen, dat het de Nederlandse bevolking miljarden kost doet niet ter zake, hij heeft een vorstelijk betaalde baan in Brussel. Deze aartsleugenaar wordt hierin dapper bijgestaan door pathologische leugenaar Rutte.
  Hoe diep kan een landje zinken?

  H.Oldeboom zei

  Het RIVM bedoelt: Wij hebben geen bewijs gevonden; dat wil dus niet zeggen dat er geen bewijs is. Omdat wij hier met een Rijks' organisatie te van doen hebben kunnen wij veilig aannemen dat het RIVM niet neutraal is en uitspraken doet naar de politieke mode in Den-Haag en de dwingelanden in Brussel.

  Een reactie posten