Hollands Kroon bewijst overbodigheid raadsvergadering

Datum:
 • zaterdag 11 juli 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - In de raadsvergadering van 25 juni werd de kadernota 2016-2019 besproken. Voor de toehoorders een uren durend gebeuren voor de raadsleden een waar theater spel.
  Uit de agenda van de raadsvergadering HK dd. 25 juni 2015 punten 5 en 6.


  Agendapunt 5 – kadernota.

  We zullen het kort houden was het uitgangspunt van de raadsleden en daarom deden zij er bijna 2 vergaderingen over (de eerste was op 23 juni) om de kadernota 2016-2019 vast te stellen.

  Definitie kadernota; Een kadernota is een nota (papiertje) waarin de beleids/bestuurs uitgangspunten op hoofdlijnen en voor de coalitie periode vastgelegd zijn. Dus geen geleuter over hoeveel suiker er in de koffie mag en of er in plaats van twee, drie broodjes bij de lunch mogen. Evenwel kon schooljuffrouw/theekrans/bloemetjesjurk partij D’66 het niet laten om in tegenstelling tot het hoofdlijnen principe een paar detail moties c.q. amendementen in te dienen.


  Bij het begin van de behandeling van de kadernota stelde Vlaming (CDA) dat in de kadernota en  bestaande verordeningen nagenoeg alle voorzieningen opgenomen zijn waar de ingediende moties om vroegen en dat derhalve deze moties/amendementen overbodig zijn en uitsluitend bedoeld om voor het laag/hoog? geëerde publiek te dienen als een theaterstukje in de zin van ‘kijk eens hoe goed wij ons best doen voor jullie’. De moties/amendementen door de diverse politieke Schriftgeleerden m.u.v. het CDA, die geen moties/amendementen inbracht, waren nagenoeg alle OVERBODIG wat achteraf bewezen lijkt door de constante stemverhouding 15-14 waarmee de moties/amendementen verworpen werden wat misschien te wijten was aan het net op tijd inzien van de overbodigheid en gebrekkige kwaliteit van de voorstellen. Immers die overbodigheid kun je vanuit politiek eergevoel (bestaat zoiets?) van te voren nooit toegeven en dus liet men de moties liever stranden in de stemronde.

  Zoals de vergadering begon met de vaststelling van Vlaming (CDA) dat de eerste vergadering op 23/6 een oordeelvormende en discussie inhoudelijk karakter had over de amendementen/moties werd het nu tijd erover te gaan stemmen. De VVD, bij monde van Swaag stelde dat alle 50 moties nog niet door de VVD bekeken waren en daarover nu toelichtingen gegeven zou worden zoals afgesproken in de vorige vergadering. Vervolgens werd hij door partijgenoot Nawijn afgekapt met de opmerking dat zulks niet de bedoeling was omdat het te lang zou duren en nu de oordeelvormende fase aangebroken was en er gestemd moest gaan worden. Had Swaag zijn huiswerk niet gedaan of werd hij overrompeld door Nawijn? Een feit is dat de VVD in de vergadering van 23/6 er voor gekozen had hun standpunten over de moties/amendementen in deze vergadering te doen toelichten.

  Uiteindelijk bleven van de ruim 50 moties/amendementen slechts drie over die de stemronde overleefden omdat de rest nipt weggestemd werd met de constante wegstemverhouding 15-14. De stemverhouding werd niet steeds door eenzelfde groep raadsleden opgebracht maar wisselde van politieke samenstelling. Evenwel was het resultaat dat de weggestemde moties, die dagenlang politiek en ambtelijk fröbelwerk vertegenwoordigd moeten hebben, gewoon de prullenbak ingingen. Had het CDA zijn huiswerk nu zo goed gedaan of waren zij ingefluisterd door de ijverige beambten van HK die met het zweet op de rug de moties bestudeerd, doorgelicht en beoordeeld moeten hebben?

  En ze werken zo hard die HK - beambten; een gegeven wat wij wel moeten geloven omdat in bijna elke raadsvergadering deze lieden door de politieke partijen de hemel ingeprezen worden vanwege het goede werk wat zij doen. En als de politiek dat zegt dan is het waar! .

  Conclusie: De kadernota vergaderingen, in aanmerking genomen de kwaliteit van de opgebrachte moties en amendementen, waren overbodig en uitsluitend voor de bühne bedoeld.

  Toch willen wij u een paar kolderieke moties niet onthouden:
  1. Motie M 2015-14 waarin D’66 wegens de globalisering? alvast nog meer ruimte in een land van 17.500.000 inwoners met voortdurend oplopende spanningen en een bewoonbaar oppervlak van 33.000 KM2, wil maken voor vluchtelingen, door ze huisvesting (al onbetaalbaar voor een Nederlandse starter) en werk (wat er niet is, tenzij in de Kooijhaven Meskers?) te geven.
  En dat voor een partij die bij zijn oprichting in 1966 de landelijke doelstelling ‘de gekozen burgemeester’ in die 50 jaar niet gehaald heeft en zich nu wegens globalisering, een problematiek die vele gradaties hoger ligt en een onoplosbaar en natiebedreigend probleem zal worden, nu inzet voor het creëren van nog meer chaos in dit land. Sterker nog: D’66 heeft inmiddels 23 niet gekozen burgemeestersposten weten te verwerven; bovendien gezien het niveau van de plaatselijk D’66 moet verondersteld worden dat deze motie opgebracht is volgens befehl van het D’ 66 politbureau. Overigens is in de kadernota al voorzien in het vluchtelingen-fenomeen en was ook deze motie overbodig en werd weggestemd.
  2. Een D’66 motie/amendement - vooral niet op de hoofdlijnen - welke de voorkeur uitspreekt in te zetten op LED verlichting omdat zulks zo zuinig en goed voor het miljeu is. Tja, als je het dan hebt over beleid op hoofdlijnen dan is het D’66 die hier succesvol de plank volledig misslaat en met een typische ‘íene miene mutte 10 pond grutte’ motie zichzelf afbreekt. 

  BLOOPER: Vlietstra - D’66 heeft zich met deze kwats op plaats 3 van de JAS HK-blooper lijst (in voorbereiding) geplaatst waar Buczynski - PvdA bovenaan prijkt met haar treintje over de Afsluitdijk

  3. Een motie van LADA die voor het behoud van ‘oude dode’ beeldbepalende bomen. Dit zijn dode bomen op openbare terreinen waarvan wij het beeld niet kunnen missen. Dus herplanting met grote halfvolwassen bomen lijkt LADA kennelijk wel wat. Kost een vermogen en dan heb je nog niks. Een veer (heel jonge boom) kost ongeveer €1 en die hoef je niet diep in te spitten en de zekerheid dat zo’n ding aanslaat is maximaal en je kunt ze met je schepje en knuistje zo planten. Lijkt ons een zinnige tijdsbesteding tijdens het gemeenteraadsreces tot 24 september voor LADA , Seniorenpartij, D’66 en niet te vergeten Groen Links.


  Agendapunt 6 . Harmonisatie buitensport (JAS: lees bezuiniging)

  Er komt een reorganisatie = bezuiniging op subsidies voor de sportverenigingen. De argeloze toeschouwer dacht misschien dat dit voorstel besproken zou gaan worden maar neen hoor, daar kwam niets van in. Het agendapunt ging er uitsluitend om budget vrij te maken voor de voortgang van het harmonisatieproces in het kader van de verdergaande verzelfstandiging. Wij hebben de politieke uiteenzetting van de raad aangehoord en konden daar geen touw aan vast knopen. Zeker als u het raadsvoorstel van wethouder Westerkamp over het beschikbaar stellen van een structureel budget van 72.000 euro versus de omschrijvingen in het raadsvoorstel, in aanmerking neemt.
  De sportverenigingen zijn gewaarschuwd.

  Redactie JAS
  0 reacties :

  Een reactie posten