Tegenstanders uit overleg windpark

Hollands Kroon -  Wieringermeer - De stichting Windmolenklachten stapt uit de omgevingsraad voor het Windpark Wieringermeer. De stichting, waarbij tegenstanders van het grootschalige windenergieproject in de Wieringermeerpolder zijn aangesloten, laat dit aan de Tweede Kamer weten.


Mike Deutekom

Volgens de stichting is het doel van de omgevingsraad 'om in overleg met de omgeving te komen tot een gedragen windplan'. „Helaas is de enige overeenstemming tussen de deelnemers van de omgevingsraad dat er geen overeenstemming is bereikt. Wij zijn zeer teleurgesteld in de gang van zaken en hebben besloten om ons terug te trekken uit dit orgaan", zo schrijft het stichtingsbestuur in een brief aan de Tweede Kamer. Het Windpark Wieringermeer wordt uitgevoerd onder de rijkscoordinatieregeling, waardoor de Tweede Kamer er direct bij is betrokken.

Aanbevelingen 

Het stichtingsbestuur constateert dat het eigenlijk al mis ging bij de start van het overleg. „Op veelvul- dig en nadrukkelijk verzoek van de stichting Windmolenklachten zijn wij alsnog toegelaten tot de omgevingsraad. Maar er was nauwelijk ruimte voor discussie. We hebben als stichting meerdere uitgebreide brieven met aanbevelingen ter discussie aangeboden. De meeste aanbevelingen werden afgedaan als niet relevant en/of alleen relevant voor een later tijdstip. Het gaat in deze brieven om elementaire en basale onderwerpen zoals beperking van overlast, nette inspraak, transparantie over het proces en eerlijke compensatie voor omwonenden."

NHD1 reacties :

h.oldeboom zei

Die omgevingsraad heeft geen ander doel dan een platform te kweken voor het magische draagkracht om die dingen daar geplaatst te krijgen. De overige deelnemers zijn financiële belanghebbende boeren/energieclubs en bewoners die door die belanghebbenden onder tafel geluld worden waarbij die bewoners ook nog eens totaal geen idee hebben waar ze mee bezig zijn en voorts een totaal gebrek aan de meest elementaire kennis, die overigens ruimschoots voorhanden is, de klimatologische onzin en geldwegsmijterij die de windmolenhandel een paraplu verschaft, te berde te brengen.

Een reactie posten