Raadsvergadering Hollands Kroon: Moet dat nu zo?

Hollands Kroon - Opvalelnde zaken van de raadsvergadering van 29 mei 2015 - Greenpeace activist Van der Laan (PvdA) pleegt in opdracht van zijn broodheren (Diederik Samson &Co) een overval op de coalitie.


Schaliegas. 

Van der Laan ‘opent’ de vergadering met een non-agenda punt. Kameraad van der Laan stelt voor op de komende vergadering van de VNG (= Vereniging Nederlandse Gemeenten) door Hollands Kroon een motie in te laten dienen c.q. te steunen tegen de winning van schaliegas in Nederland (Deze motie is inmiddels aangenomen door de VNG).

De GL, D’66, LADA, Progressief, Senioren meute struikelt vervolgens over elkaar om Greenpeace - van der Laan bij te springen en coalitie lid LADA voegt het gevaar voor de volksgezondheid erbij welke door de winning van schaliegas bedreigt zou gaan worden. Grappig dat een ex-agrariër als woordvoerder van Gameren (LADA) dit argument aanvoert; als boer moet hij tonnen gif op zijn land gespoten hebben en als er over windmolens gebrabbeld wordt in het Praethuys is nu juist het volksgezondheidsaspect het item waarover vooral niet gesproken mag worden. Voorts stelt LADA (van Gameren= ex PvdA) dat schaliegaswinning niet nodig is omdat er genoeg gas en olie voor de komende 300 jaar is; ijzersterk argument van de man – de PvdA wil het Groningen gasveld dichtgooien om vervolgens onze nazaten de komende 300 jaar afhankelijk te laten zijn van  die vrolijkerds uit Saoedie-Arabië. De PvdA projecteert traditiegetrouw zijn zelfhaat op de eigen bevolking.


Bestemmingsplanwijziging Ter Diek 11 Nieuwe Niedorp 

In Nieuwe Niedorp heeft een loonbedrijf zijn werkzaamheden gestaakt; volgens het bestemmingsplan mag, als de schuur van een boerenbedrijf wordt afgebroken, op dat vrijkomende stuk grond een huis (2 huizen) gebouwd worden. Nu heeft de huidige eigenaar, De Groene Weide BV = projectontwikkelaar twee niet aan elkaar grenzende stukken grond waarop ze panden willen bouwen. Een van die stukken grond komt van het loonbedrijf en had een agrarische bestemming. Het loonbedrijf heeft zijn grond met die agrarische bestemming verkocht aan een projectontwikkelaar Groene Weide BV , die nu stelt gebruik te kunnen maken van het agrarische bestemmingsplanrecht. Evenwel is Groene Weide BV geen geen agrariër. Zijn deze rechten overdraagbaar? Deze opmerking gecombineerd met het feit dat Groene Weide BV op een geheel andere locatie nog een huis wil bouwen waarover tijdens de vergadering niet gesproken mocht worden. In de raad ging iedereen ervan uit, dat men een loonbedrijf te doen had; in de praktijk blijkt nu dat wij een projectontwikkelaar te doen hebben (Nes 40, Schagen).

De begroting. 

Hoera, sinds de oprichting van HK zijn de kosten van het ambtenarenapparaat met € 3.400.000 gedaald; niet duidelijk werd of deze ’besparing’ een jaarlijkse besparing is of dat het geld over een periode van 3 jaar uitgespaard is; in elk geval stelde uit de Raad niemand een vraag over uit welke ambtelijke categorie deze besparing gehaald werd. Een begroting gaat immers over slechts een boekjaar; op grond van deze 3-jaarlijkse besparing komt men uit op €1.133.333 /jaar en als deze interpretatie juist is, is dit nu bijna precies het bedrag wat de vroegere gemeenten Wieringen, Nieuwe Niedorp en Wieringermeer kwijt waren aan de kosten voor burgemeester, secretaris, en griffier. Hoezo besparing; dit bedra
g ws toch al ingecalculeerd? Zo herinneren wij ons nog de toespraak van Nawijn tegen het ambtenarenkorps dat de ambtenarij rekening moesten houden dat menigeen wel eens overbodig kon worden. Heel triest voor deze mensen maar waar reorganiseer/fuseer je anders gemeentes voor?

Gelukkig voor hen is er de ambtenarenstaatsvakbond ABVA-KABO die op de achtergrond aan de touwtjes trekt om te voorkomen dat het heilig ideaal in dit land niet in elkaar stort. Dit alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler.

Vlak voor 2012 was Praethuys de Ontmoeting gebouwd om zeker te zijn dat Anna Paulowna hoofdstad werd van dit rijksgebiedsdeel na toewijzing/annexatie van Wieringen, Wieringermeer en Nieuwe Niedorp. De bouw van de Ontmoeting was een financieel desaster onder de vakkundige leiding van wethoudster Lia Franken (CDA) en na oprichting HK bleek het nieuwe stadhuis te klein en werd een aanbouw gepland. Die aanbouw ging niet door wegens ambtelijk bestemmingsplanmatig geklungel en uitspraken daarover van de rechtbank en vervolgens werd €3.000.000 belastinggeld weggesmeerd in het oude gemeentehuis van AP als een soort asielzoekerscentrum voor ambtenaren. Nu in 2015 zijn alle ambtenaren uit de Ontmoeting weg en zit alles (behalve de balie, B&W en Raadzaal) in dat oude hok, is de bibliotheek opgedoekt en zijn de ambtenarenkosten gedaald. Hoe zit het dus met de kosten/afschrijving op dit ongetwijfeld hoogst onrendabele gebouw en ‘investeringen’ in overige ex-gemeentes gebouwen, leegstaande scholen, lege gemeentehuizen en onverkochte bouwgronden, welke financieel genie van der Laan tot het laatst toe lekker hoog op de kapitaalrekening van AP liet staan? Of komen er nog meer cultuurschuren (ex-gemeentehuis Wieringermeer) om voor een zachte prijsje van €1 van de hand te doen?

Participatie.

Er wordt geen geld meer uitgegeven aan de burgerparticipatie. Eveneens terecht want dat dwarsboomt het bestuur alleen maar en met een verregaande delegatiebevoegdheid van B&W heb je de burger uiteindelijk helemaal niet meer nodig. Die stomme burgers snappen het toch niet- die denken dat ze iets te vertellen krijgen en dat is nu precies niet de bedoeling; wat de gemeente wil is dat de burgers MEEPRATEN en vooral niet DENKEN. Vandaar dat Pancras (Hele Erge Ouderen Partij) zei: Ik zit toch bij bespreking met het Waddenfonds; dan vertegenwoordig IK toch de burgers/gemeente? Dat weten wij meneer Pancras, maar omdat het vertegenwoordigen tegenwoordig niet meer begrepen wordt door de politici is nu juist de burgerparticipatie ingevoerd en daaraan wordt geen geld besteed. Als naamgenoot doet U St. Pancratius weinig eer aan; die stelde zich minder hoogmoedig op en stierf zelfs de marteldood. Begrijpt die Pancras het nu een beetje en wie vertegenwoordigt de man eigenlijk?

Keien dumpen in de Noordzee. 

Ook hier weer een grote rol voor Greenpeace adept van der Laan. Het was GroenLinks die jammerde over de bodem biodiversiteit van een Noordzee-gedeelte. Van der Laan sprong bij en beweerde dat keien dumpen geen kwaad kon, dat de coördinaten doorgegeven zijn, dat op die bank toch niet gevist werd en dat de vissers daar al jaren niet meer wilden vissen. Vraag: waarom gooi je dan tonnen zware keien in de zee als ter plekke niet gevist wordt? En waarom zijn de vissers van Urk dan zo boos? En de Wieringers vissen alleen nog maar met kleine bootjes met veel minder vermogen dan voorheen zodat de bodem niet meer, zoals voorheen wel het geval was, wordt omgewoeld. Het lijkt uitsluitend om de rode propaganda van Greenpeace te gaan want die hebben rechts geld nodig voor hun organisatie en bewijzen met dit levensgevaarlijk gedoe (bent u er nog van Gameren?) hun bestaansrecht opdat de Hoorn des Overvloeds van de giroloterij hen rijkelijk van poen blijft voorzien.

In de haven van Den Helder zwemt intussen de huiszeehond Gerrit rond en als U verder op de Zeedijk bij Fort Erfprins gaat staan koekeloeren met Uw verrekijker en op de zandbank Razende Bol ziet dat daar honderden zeehonden met glimmende spekbuikjes in de zon liggen te baden en dat in het Marsdiep de bruinvissen er lustig op los dartelen dan lijkt ons dat verhaal bodemdiversiteit wel mee te vallen; zeehonden en bruinvissen staan hier aan de top van de voedselketen en hebben het heel goed. Vraag maar aan die oude heks uit Pieterburen. Die Greenpeace - biologen moeten toch ook hun hypotheek aflossen, en uiteindelijk is het zo dat als het ene rampenscenario geen uitwerking meer heeft op de portemonnee van de mensen dan wordt er een andere ramp bedacht; en dat is nu de bodemdiversiteit.

Alles is ooit begonnen bij de zure regen. Slecht nieuws levert geld op voor de onheilsprofeten ; bij goed nieuws worden zij overbodig. En voor de geldopbrengsten zijn de bijgelovige burgers de aangewezen partij om uitgebuit te warden. Dank u meneer van der Laan; in de Middeleeuwen was U een goede aflaatverkoper voor de RK kerk geweest.


Redactie JAS
0 reacties :

Een reactie posten