’Raad’ voor Noordkop lijkt fiasco te worden

Datum:
 • vrijdag 19 juni 2015
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - ANNA PAULOWNA - De samenwerking tussen de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel via een daartoe op te richten ’Noordkopraad’ lijkt al voor de geboorte te sterven. Drie van de vier gemeenteraden geven voor de oprichting al aan niet van plan te zijn bevoegdheden over te dragen. Alleen Schagen heeft met het voorstel ingestemd.

   Door Mike Deutekom - 19-6-2015

  Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Hollands Kroon - net als eerder de raden van Den Helder en Texel - het plan voor een Noordkopraad gewijzigd vast te stellen. Waarna PvdA’er Fijko van der Laan opstapte als voorzitter van de raadswerkgroep die het project in opdracht van de vier gemeenteraden had voorbereid.

  Taken 

  Het idee achter het plan is bij de gemeenteraden ontstaan. Onder meer vanwege decentralisatie bij het rijk en de extra taken die de gemeenten daardoor opgelegd krijgen, is samenwerking noodzakelijk. Alleen hoe, dat was de vraag.

  Eerdere initiatieven sneuvelden al, onder meer het Samen En Toch Apart-project van de toenmalige gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe en recenter nog de beoogde samenwerking tussen Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel binnen het sociaal domein.

  De raadswerkgroep ’Slim Samenwerken in de Kop’ kwam daarom met het voorstel om een Noordkopraad te vormen. Op een beperkt aantal grensoverschrijdende onderwerpen moet die Noordkopraad dan de besluiten gaan nemen en wordt er in de gemeenteraden niet meer over gesproken. De vier gemeenteraden moeten daarvoor wel de bevoegdheid delegeren aan die Noordkopraad. Maar daar zit nu net de kneep: bevoegdheden afstaan, daar houden raadsleden niet van. Ook niet als alle fracties in de gemeenteraden een zetel in die Noordkopraad krijgen en bij stemmingen de zetelverdeling in de vier gemeenteraden de zwaarte van de stemmen bepaalt.

  Ook de gemeenteraad van Hollands Kroon ziet dat afstaan van die bevoegdheden niet zitten. De fracties hadden diverse wijzigingsvoorstellen, die uiteindelijk werden gebundeld in één aanpassing van het oorspronkelijke plan. Het streven om tot een Noordkopraad te komen werd geschrapt, het moet een ’adviesraad’ worden genoemd, er wordt geen geld vrijgemaakt voor een ’kwartiermaker’, over een jaar wordt geëvalueerd en daarna pas gekeken of men verder gaat.

  NHD  0 reacties :

  Een reactie posten