Openbaar groen wordt aangepakt

Datum:
 • woensdag 24 juni 2015
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Het onderhoud van het openbaar groén in de gemeente Hollands Kroon laat zwaar te wensen over. Veel fracties in de gemeenteraad vinden dat het zo niet langer kan en willen dat er de komende jaren een inhaalslag wordt gemaakt. 


   'Burgers ergeren zich' - Vaker maaien, na kap herplanten 

  Marten Visser m.visser@hollandmediacombinatie.nl 

  Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de zogeheten kadernota door de raad. Daarin legt de gemeenteraad het beleid voor de komende jaren vast. Veel financiële ruimte is er voorlopig niet, zo blijkt uit de cijfers. Vooral omdat er geld moet worden terugbetaald aan de rijksoverheid moet er een tekort van een kleine anderhalf miljoen euro worden weggepoetst.

  Bezuinigd

  Toch moet er meer aandacht worden besteed aan het openbaar groen in de gemeente, zo vinden diverse partijen. De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de groenvoorziening en dat wreekt zich nu. Burgers ergeren zich volgens de raadsleden groen en geel aan woekerend on- L kruid in plantsoenen, graskin de bermen dat te laat wordt gemaaid en bomen die gekapt zijn en niet worden herplant.

  Vrijwel alle partijen willen daarom dat er extra aandacht (en geld) komt voor het openbaar groen. Zo zou er voor elke boom die door ziekte of storm sneuvelt een nieuwe moeten worden teruggeplant en moet de maaimachine vaker over de bermen en plantsoenen worden gehaald. Hoe dit precies uitgevoerd en betaald moet worden is nog onduidelijk.

  Ook de openbare verlichting is diverse fracties een doorn in het oog. Lantaarnpalen zouden beter onderhouden moeten worden, op korte termijn moet begonnen worden met het gebruiken van energiezuinige ledverlichting.

  Daarnaast moet volgens de raad haast worden gemaakt met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden, zodat ook de bewoners daar een knappe internetverbinding hebben. De zorg voor kwetsbare mensen mag niet in de knel komen, betoogden diverse fracties. De raad wil 'risicovolle situaties' (vereenzaming, verslaving) vroegtijdig signaleren zodat bijtijds actie kan worden ondernomen.


  ______________________________________________________

  Speciale buffer voor tegenvallers

  Marten Visser

  Anna Paulowna - De grillen van de overheid maken het lastig om de gemeentebegroting op orde te houden. Onverwachte kortingen van het Rijk moeten daarom worden opgevangen uit een speciaal reservepotje, zo stelt de gemeenteraad van Hollands Kroon. Hietvoor wordt een half miljoen euro opzij gezet. Alle fracties staan achter dit plan, al is die reserve volgens sommige partijen aan de lage kant.

  De kadernota wordt morgen definitief vastgesteld door de raad. Er hangen nog diverse amendementen en moties boven de markt, in een tweede sessie moet duidelijk worden welke van deze voorstellen steun gaan krijgen.

  __________________________________________________________

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten