Onderzoek naar risico's zorgbudget

Datum:
 • vrijdag 26 juni 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Om te voorkomen dat hulpbehoevenden in Hollands Kroon de zorg mislopen die zij nodig hebben, moet de gemeente de financiële risico's duidelijk in kaart brengen. En, indien dat nodig blijkt, zelfs een noodpot aanleggen om te garanderen dat iedereen in Hollands Kroon de zorg krijgt waar-ie recht op heeft.


  Hollands Kroon overweegt noodpot - Hulpbehoevende mag nooit dupe zijn 

  Martijn Gijsbertsen  

  Dat is gisteravond op initiatief van de VVD door een raadsmeerderheid besloten tijdens de beraadslagingen over de Kadernota voor de komende vier jaar.

  Doordat sinds het overdragen van zorgtaken door het rijk aan de gemeente soms lang onduidelijk is welke budget Hollands Kroon vanuit Den Haag krijgt en dit jaarlijks sterk kan verschillen, heeft de politiek burgemeester en wethouder nu die opdracht gegeven.

  Tijdens een vergaderavond waarop het amendementen (wijzigings- voorstellen) en moties regende, haalde ook het pleidooi van Lada om kunst en cultuureducatie weer een prominentere rol op scholen te geven & eindstreep.

  Privacy 

  Evenals het voorstel van Lada en ChristenUnie om persoonsgegevens en privacy van burgers goed te beveiligen in een wereld waarin 'big data' (digitale informatie over grote groepen mensen) steeds vaker worden voor andere doeleinden worden gebruikt.

  Het initiatief van Lada, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie om een pot in het leven te roepen zodat in totaal 1080 gekapte iepen in Hollands Kroon te vervangen door andere bomen werd geblokkeerd.

  Ook het PvdA-plan om geld uit te trekken voor zonnepanelen op daken van gemeentegebouwen strandde nipt voor de finish. Net als het Lada-idee om een streep te zetten door eventuele toekomstige investeringssubsidies voor zonneweiden, (braakliggende percelen met zonne- collectoren) en windparken.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten