NLVOW pakt misbruik ‘duurzaamheid’ aan.

Datum:
 • dinsdag 30 juni 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De NLVOW, de landelijke vereniging voor omwonenden van windturbines, gaat windturbineprojecten die niet duurzaam zijn, aanpakken. De NLVOW stoort zich met name aan ondernemingen die zich als duurzaam profileren, maar zich vervolgens naar omwonenden toe verre van duurzaam gedragen.   Persbericht                                                                      Annerveenschekanaal, 30 juni 2015


  Volgens internationale OESO-­‐normen, de normen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, moeten bedrijven alle negatieve gevolgen voor omwonenden wegnemen. 

  De NLVOW onderzocht in het afgelopen jaar de grote multinationals en daaruit kwam naar voren dat Eneco in tenminste 28 gevallen de OESO-­‐richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen overtreedt. Bij diverse windparken van Eneco, waaronder in Halderberge, Heerhugowaard, Houten, Puurs (B), Turnhout (B), Lopik, Willemstad en Zevenbergen, ondervinden omwonenden ernstige overlast in de vorm van verstoring van de nachtrust. Eneco doet weinig of niets om dit te voorkomen of te verhelpen. Meestal wordt alleen naar de wettelijke eisen verwezen, maar “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” gaat nu juist verder dan wat de wet sowieso al eist. Uit een in februari gewonnen zaak tegen Eneco die voor de Belgische Raad van State speelde, blijkt bijvoorbeeld eens te meer dat Eneco zich alleen beperkt tot het minimale wettelijke kader en daarbuiten vrijwel niets onderneemt om overlast in welke vorm dan ook weg te nemen. Tenzij de hoogste rechter in een land het bedrijf daartoe dwingt, zoals dus in België.

  Eneco richt zich volgens de NLVOW alleen maar op duurzaamheid als algemeen principe, maar vergeet systematisch het menselijke aspect, in het bijzonder de rechten en belangen van haar buren. Dat is overigens iets wat vaak speelt bij windenergie op land, maar als het om klachten gaat, staat Eneco bovenaan in de lijst van meest overlast veroorzakende exploitanten van windparken. Bij de acht zojuist genoemde projecten, gaat het om honderden huishoudens die onevenredige negatieve effecten ondervinden. Veelal met chronisch slaapgebrek tot gevolg.

  Uit internationale verdragen en uitspraken van Europese rechters blijkt, dat nachtrust een fundamenteel mensenrecht is. Elk internationaal opererend bedrijf zou zich daarom moeten houden aan de OESO-­‐richtlijnen. Die bepalen onder meer dat het veroorzaken van negatieve effecten op mensenrechten niet alleen voorkomen moet worden, maar ook dat zulke effecten aangepakt én verholpen moeten worden wanneer zij zich voordoen. Echter, in de praktijk van door Eneco gerealiseerde projecten blijkt, dat er sprake is van een ernstige inbreuk op dit grondrecht. Uit diverse rapportages van onder meer TNO, het RIVM en de Belgische Gezondheidsraad, blijkt bovendien dat de negatieve effecten van het plaatsen van windturbines in de directe nabijheid woningen, al bekend waren voordat Eneco de genoemde projecten realiseerde. De windbranche in zijn algemeen en Eneco in het bijzonder, had dus al rekening kunnen en moeten houden met het voorkomen van het verstoren van de nachtrust.

  Maar zelfs al had Eneco deze effecten niet al in 2008 kunnen voorzien, dan nog schrijven de OESO-­‐ richtlijnen voor dat het bedrijf in kaart moet brengen en moet monitoren welke negatieve effecten haar bedrijfsvoering heeft op de directe omgeving en dat zij deze kennis moet gebruiken om bestaande projecten te verbeteren en om nieuwe projecten maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Ook aan die laatste eis voldoet Eneco niet, zoals onder meer blijkt uit een nieuw project bij Vianen.

  Eneco is niet de enige windondernemer die overlast veroorzaakt, maar meer nog dan anderen profileert zij zich in de media als duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Terwijl Eneco dat voor windenergie op land absoluut niet waar maakt. Die reclamespotjes over hoe duurzaam Eneco bezig is met windenergie staan dus in schril contrast met wat het bedrijf als zogenaamde maatschappelijk verantwoorde onderneming in de praktijk doet. Die kloof tussen woord en daad gaat de NLVOW systematisch aan de kaak stellen.

  Vandaar de klacht bij de OESO wegens het schenden van de regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De aandeelhouders van Eneco -­‐53 Nederlandse gemeenten-­‐ zouden zich dat eindelijk eens aan moeten trekken! De zaak wordt simultaan in Nederland en in België aangebracht en zal navolging hebben bij andere internationaal opererende windenergieleveranciers waar overlast speelt of mogelijkerwijs gaat spelen.

  De klacht omvat eveneens het totale gebrek van compensatie voor de omgeving, in de vorm van overlastcompensatie, dan wel compensatie voor de waardedaling van woningen. Als de NLVOW deze zaak wint, dan heeft dat een enorme impact op de financiële haalbaarheid van windenergie op land.

  De NLVOW stelt zich niet op tegen windenergie, maar is wel tegen overlast. Het enige dat de NLVOW van de windsector vraagt, is dat ze zich eindelijk eens gaat gedragen als goede buur. En als vragen niet helpt – en helaas is dat tot nu toe het geval – dan procedeert de NLVOW. Binnenkort ook tegen de Staat der Nederlanden wegens schending van het Verdrag van Aarhus.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  NLVOW  0 reacties :

  Een reactie posten