LADA stelt vragen Windplan Wieringermeer

Datum:
 • dinsdag 2 juni 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - LADA heeft onderstaande brief gestuurd naar het college van Hollands Kroon. Omwonenden weten nog steeds niets. Er zijn geen afspraken gemaakt met omwonenden, die schade gaan lijden. 


  __________________________________________________________________________

  SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE


  Naam gemeenteraadsfractie
  LADA
  Datum
  01-06-2015
  Volgnummer  Onderwerp
  Windplan Wieringermeer  Geachte leden van het college,

  Bewoners van de Wieringermeer zijn nog steeds niet betrokken bij de ontwikkeling van het Windplan Wieringermeer. Omwonenden van te plaatsen turbines leven in onzekerheid en zijn verontwaardigd dat zij genegeerd worden.  Zij krijgen te maken met de overlast veroorzaakt door geluid en slagschaduw waarvan de gevolgen voor de gezondheid niet duidelijk zijn. Daarnaast ontstaat financiĆ«le schade door waardedaling van de woningen, die mogelijk onverkoopbaar worden. Compensatie- en planschaderegelingen zijn niet aangeboden.

  In het persbericht van 7 mei waarin bekend gemaakt werd dat de vergunningen voor het windplan afgegeven kunnen worden, liet gedeputeerde Jaap Bond zich lovend uit over de samenwerking tussen overheid, initiatiefnemers en eigenaren. Geen woord over de gevolgen voor de omwonenden en  hun positie in de ontwikkeling van het Windplan.

  Op de winddag, gehouden op 13 december 2014, heeft de Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer het college een petitie aangeboden met het verzoek om een onderzoek naar draagvlak uit te  voeren. Deze petitie is door ruim 1100 omwonenden ondertekend.  Tot heden heeft de Stichting geen antwoord van u ontvangen.

  1.       Waarom heeft de Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer geen antwoord  ontvangen op het verzoek om een onderzoek naar draagvlak uit te voeren?
  2.       Waarom heeft dit onderzoek naar draagvlak niet plaats gevonden?
  3.       Worden door de gemeente inspanningen verricht om burgers die overlast en schade ondervinden goed gecompenseerd te krijgen?
  4.       Zo nee, wat is de reden waarom u dat niet doet?

  Met vriendelijke groet,

  Namens de LADA-fractie

  Peter Couwenhoven,

  fractiesecretaris

  ________________________________________________________________


  0 reacties :

  Een reactie posten