Schagen: Commissie Ruimte buigt zich over 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • maandag 1 juni 2015
 • in
 • Categorie: ,


 • Schagen - Waardoor is deze situatie ontstaan aan de Grote Sloot?  Door de vele klachten door geluidsoverlast, gezondheidsklachten, trllingen, slagschaduw enz.veroorzaakt door de windturbine Grote Sloot 158 en dat zien we niet terug in de stukken.

  De gemeente vreest een schadeclaim van Schuijt als er geen vergunning voor een nieuwe molen komt.

  Er is volgens de gemeente Schagen,de mogelijkheid om de oude vergunning van 2006 te gebruiken. Schagen heeft  Houthoff Buruma een rapport laten maken  om alle mogelijkheden in kaart te brengen (kosten?).
  Met alle informatie moet de raad een belangenafweging maken. Niet, dat als het juridisch mogelijk is, dat er een vergunning verleend moet worden.

  Het college van Gedeputeerde Staten heeft  een afweging gemaakt van de bij het besluit betrokken belangen en heeft de belangen van omwonenden, die overlast ervaren van de windturbine, zwaarder laten wegen dan de financiële belangen van de eigenaar van de windturbine. De Raad van State (uitspraak 14-1-2015) vindt deze afweging juist. 


  Maandag in de commissie Ruimte ter bespreking: Aanvraag voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158.

  Kom maandag naar deze vergadering, want hier moet echt een einde aan komen!


  Overzicht Grote Sloot 158

  Redactie JAS
  ________________________________________________________________  Brief met informatie van Ina Vonk

  Onwettige locatie turbine nr. 158, t.b.v. vergadering 1 juni 2015

  Geachte dames en heren,

  Hierdoor vraag ik uw aandacht voor het volgende:

  Omdat het - met name t.a.v. de beoogde locatie voor een nieuwe turbine - van wezenlijk belang is dat u de juiste feiten onder ogen krijgt, neem ik u - om het geheugen op te frissen - mee terug naar het begin:

  - In augustus 2005 krijgt Schuijt vergunning voor een E66, vermogen 1800 kW, te plaatsen op de plek van de afgebroken Neg-Micon.
  Een jaar eerder (2004) had onderzoeksbureau Van Grinsven reeds vastgesteld dat type E66 niet meer leverbaar was, hetgeen ook de toenmalige Zijper wethouder Blonk bekend was.
  - Op 11 augustus 2006 werd een E70-turbine geplaatst, met een vermogen van 2.3 MW, èn met nog grotere rotorbladen dan de vergunde doch niet leverbare E66.
  - Hoewel de inhoud van de vergunning voor de niet geplaatste E66 niet overeenkwam met de geplaatste E70, werd deze vergunning van rechtswege niet ingetrokken en waart deze zelfs tot op heden nog steeds als een fantoom rond.

  - De E70 kwam overigens niet op de plek van de afgebroken Neg-Micon terecht, maar 20 meter verderop, in een bouwblok waar turbine-bouw verboden was (strijdig met het bestemmingsplan).
  Als reden voor deze locatie-verschuiving gaf Schuijt op: “het fundament zit in de weg voor de heipalen”. 
  Dit bleek een valse voorstelling van zaken, aangezien het betreffende fundament kort na plaatsing van de turbine reeds was verwijderd.

  - Wat was de werkelijke reden?
  Welnu, Schuijt had die 20 meter locatie-verschuiving nodig om te kunnen voldoen aan het afstandscriterium van 4 x de ashoogte. Dat zou in dit geval 232 meter moeten zijn.
  - Echter, bij toeval ontdekte ik dat milieu-ambtenaar Hendriks tot mijn verbazing vanaf het verst verwijderde punt van mijn woning de afstand aan het meten was.
  Deze kwam op deze wijze tot precies 232,50 meter. Hiermee zou Schuijt onder de strenge Wet Milieubeheer uitkomen, hij zou zich dan niet aan enige geluidsbeperking te hoeven houden.
  - Na melding van deze waarneming wees onderzoek ter plaatse door de Milieudienst uit, dat Schuijt het meest nabije deel van mijn woning als “garage” (als niet geluidgevoelig object) had opgegeven. Deze valsheid in geschrifte werd niet bestraft, wel werd een nieuwe afstandsmeting gedaan.
  In november 2006 kwam onderzoeksbureau Peutz tot een afstand van 220 meter.
  - Het zal u duidelijk zijn dat een nieuwe megaturbine bouwen op de “oude locatie” eenvoudigweg wettelijk niet kan. De regel 4 x de ashoogte bestaat nog steeds, met een minimum van 300 meter (of 600 meter, zoals de provincie wil). E.e.a. zou bovendien nog dichterbij, namelijk op 200 meter van mijn woning, zijn.

  Ik verzoek u dan ook dringend om het college te adviseren deze heilloze weg te verlaten, door de aanvraag af te wijzen en de fantoom-vergunning uit 2005 in te trekken.

  Alles hierboven beschreven kan ik met documenten staven. 

  Tot slot: De turbine staat er nog steeds, morgen (zondag) moet hij afgebroken zijn, maar niets wijst op enige activiteit in die richting.

  Na inmiddels 9 jaar strijd heeft dit zijn sporen achtergelaten, daarom zal ik a.s. maandag niet aanwezig kunnen zijn.
  Maar ik ga ervan uit dat u de inhoud van deze schriftelijke, feitelijke uitleg minstens zo serieus zult nemen. 

  Met vriendelijke groeten,
  Ina Vonk.


   ____________________________________________________________________________


  Publikatie Gemeente Schagen


  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte  Datum:maandag 1 juni 2015
  Aanvang:19:30 uur
  Locatie:   Raadzaal gemeentehuis te Schagen
  VoorzitterJ.J. Heddes
  Griffier:L. Hooghiemstra


  1
  Opening
  2
  Mededelingen
  3
  Insprekers
  4
  Vaststellen van de agenda
  Ter bespreking
  5
  Aanvraag voor een nieuwe windmolen aan de Grote Sloot 158
  pdf
  pdf
  pdf
  4. Brief aan GS overname schade (Bijlage | 156.9Kb)
  pdf
  5. advies intrekking (Bijlage | 146.0Kb)
  6
  Sluiting

  ___________________________________________________________________________

  1 reacties :

  Ed zei

  Ik ben er bij maandagavond

  Een reactie posten