Langedijk lonkt naar Schagen

Datum:
 • woensdag 20 mei 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen  -   Ook samengaan met Hollands Kroon is een optie.
  Gemeente kan het niet meer alleen - Gesprekken over samenwerking of fusie met buurgemeenten - 'Zwaar weer'  Gert van der Maten  

  Langedijk voert op dit moment gesprekken met buurgemeenten over verregaande samenwerking of eventueel een fusie. Schagen wordt gezien als een van de kandidaten. Langedijk heeft geconcludeerd dat ze te klein is om alle taken aan te kunnen die gemeenten op hun bord hebben gekregen. Of in de woorden van een woordvoerder: „We zitten in zwaar weer en we gaan het erg moeilijk krijgen als we niet gaan samenwerken".

  De gemeente praat met Schagen, Heerhugowaard en Alkmaar. Daar zou Bergen eventueel nog bij kunnen komen. De gesprekken worden gevoerd door de colleges van burgemeester en wethouders. Een onderzoeks- en adviesbureau zorgt voor ondersteuning. Op tafel liggen drie opties. De eerste is een volledige fusie met Schagen of een van de andere omliggende gemeenten. Mogelijkheid twee is een ambtelijke fusie waarbij gemeenten gezamenlijk één ambtenarenapparaat hebben, maar ze elk zelfstandig blijven. De derde optie is de vorming van een zogeheten regiegemeente. Dat is een gemeente zonder ambtenaren. Het ambtelijke werk wordt dan uitbesteed.

  Rapport 

  Eind mei of begin juni moet duidelijk zijn wat mogelijk is. De gemeente publiceert dan een rapport met conclusies van de gesprekken. Volgens de woordvoerder zullen burgemeester en wethouders dan geen voorkeur uitspreken. Dat mag de gemeenteraad doen. Ook wordt na begin juni de bevolking van Langedijk nog in het proces betrokken. Niet dat er een referendum komt, maar „we gaan uitgebreid naar de inwoners communiceren wat er intern allemaal gebeurt", aldus de woordvoerder.

  Fusies 

  Langedijk heeft het financieel moeilijk en is flink aan het bezuinigen. „We krijgen meer taken en minder geld." Sinds i januari zijn alle gemeenten verantwoordelijk geworden voor talloze zorgtaken. Daar krijgen ze samen minder geld voor dan wat het Rijk er aan besteedde.

  _________________________________ 

  Fasen

  Langedijk zelf is in twee fasen ontstaan.
  In de oorlog, in 1941, gingen Broek op 
  Langedijk, Oudkarspel, Noord- en Zuid-
  Scharwoude samen. In 1990 werd Sint 
  Paribras (met een deel van Koedijk) 
  toegevoegd.

  _________________________________

  Langedijk telt momenteel even meer dan 27.000 inwoners. Dat is de helft van Heerhugowaard en bijna een kwart van Alkmaar dat net gefuseerd is met Schermer en Graft-De Rijp. Ook Schagen is een fusiegemeente. In 2013 versmolten Schagen, Harenkarspel en Zijpe tot de nieuwe gemeente Schagen. Die telt nu ruim 46.000 inwoners.  ____________________________________________________________________

   Schagen is nog niet uitgefuseerd 


  Schagen - Ja, Schagen heeft meegewerkt aan het onderzoek naar samenwerking- en fusiemogelijkheden met Langedijk en nee, Schagen vindt daar op dit moment verder nog niks van.

  „Als we er iets van vinden melden we dat eerst de gemeente Langedijk", aldus een woordvoerster van burgemeester Marjan van Kampen. „We wachten nu dus de uitkomsten van het onderzoek af." Inhoudelijk geeft het gemeentebestuur derhalve nog geen reactie op de voorzichtige toenadering van Langedijk.

  Toch staat, ook voor de meeste partijen in de gemeenteraad, als een paal boven water dat Schagen nog  niet uitgefuseerd is. Diverse fracties houden er ernstig rekening mee dat de fusie met Zijpe en Harenkarspel beslist niet de laatste is geweest in een reeks van samen- voegingen in de Noordkop. Zo werd bij de discussie over de huisvesting van de diensten van de gemeente Schagen, waarbij werd besloten zowel de vestiging aan de Laan in Schagen als die in Tuitjenhorn open te houden, door veel fracties nadrukkelijk gezinspeeld op een volgende gemeentelijke fusie 'binnen tien jaar'.

  Dat hoeft uiteraard niet met Langedijk te zijn, ook samengaan met Hollands Kroon is een optie.


  ________________________________________________

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten