LADA: Algemene Ledenvergaderingwoensdag 15 april

Datum:
 • vrijdag 10 april 2015
 • in
 • Categorie:
 • Hollands Kroon - Nieuwe Niedorp -  Algemene Ledenvergadering van LADA op 15 april a.s.  'De Koppeling' Nieuwe Niedorp


  Locatie: “De Koppeling” Koperwiek 30, 1733 BA Nieuwe Niedorp

  Datum: 15 april 2015

  Aanvangstijd 20.00 hr.


  Concept Agenda Algemene Ledenvergadering LADA

   1.   Opening door Voorzitter

   2.   Mededelingen

   3.   Ingekomen stukken

   4.   Vaststellen Agenda

   5.   Financiën
       a.    Jaarrekening 2014
       b.   Verslag kascommissie
       c.    Begroting 2015
       d.   Verkiezing nieuwe kascontrole commissie. Jan Brouwer treedt af, Hans     
          Plantinga blijft aan.
          De bijbehorende stukken worden ter vergadering uitgereikt.

   6.   Concept notulen ALV 26 mei 2014

   7.   Concept notulen ALV 10 november 2014

   8.   Verslag bestuur

   9.   Verslag fractie


  10.  Rondvraag


       Extra agendapunt:
  • Toekomstvisie Hollands Kroon ( toegelicht door Wim Sepers). 

             Stukken zijn te lezen via de website 
  • Bestuurs verslag
  www.lada2010.nl
  0 reacties :

  Een reactie posten