Afvalbedrijf HVC in de plus na drie jaar fors verlies

Datum:
 • vrijdag 10 april 2015
 • in
 • Categorie:
 • ALKMAAR - Afvalverwerker HVC staat na drie jaar van verlies niet meer in het rood. Het bedrijf bereikte over 2014 een plus van 5,1 miljoen euro. Over 2013 is nog 4,9 miljoen euro verlies geleden, over 2012 19 miljoen euro.

  Door Ed Dekker - 9-4-2015, 

  Door efficiency en kostenreductie uit rode cijfers
  D
  e huisvuilcentrale dankt de zwarte cijfers volgens directeur Wim van Lieshout aan ’efficiency’ en ’kostenreductie’. Er zijn 110 arbeidsplaatsen verdwenen. Deze inkrimping droeg bij aan verbetering van het nettoresultaat over vorig jaar met 10 miljoen euro.
  Veel werk heeft HVC gemaakt van het beter scheiden van afval, aldus Van Lieshout. ,,Wij hebben meer waarde uit afval gehaald. Daar gaan wij mee door.’’ Kunststof verpakkingsafval kan sinds kort beter worden gesorteerd. Vanaf dit jaar hergebruikt HVC 90 procent van dit afval.

  Ecophos 

  Een andere belangrijke stap noemt Van Lieshout samenwerking met Slibverwerking Noord-Brabant en het Belgische bedrijf Ecophos. Hierdoor wint HVC fosfaat terug uit vliegas. Als grondstof is fosfaat belangrijk voor de voedselproductie.

  HVC, werkzaam in 46 gemeenten in vooral Noord- en Zuid-Holland, begint in 2016 met een nieuwe manier van het reinigen van bodemas (dat overblijft na verbranding van restafval). Daardoor kan 85 procent van het bodemas vrij worden toegepast in de wegenbouw.

  Van Lieshout wil in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval scheiden. Dat is ook de doelstelling van het Rijk. In de grijze container zit volgens hem nog te veel gft, plastic en papier. ,,Het is zonde om waardevolle materialen te verbranden. De burger is de belangrijkste schakel in de afvalscheiding.’’ HVC zit nu op gemiddeld 51 procent afvalscheiden. Het bedrijf gaat waardevolle reststromen afzonderlijk inzamelen.

  Warmtenetten 

  De afvalverwerker heeft zijn warmtenetten in Alkmaar en Dordrecht uitgebreid. Zo’n 10.000 woningen en bedrijven kunnen van restwarmte worden voorzien.

   Na een ernstige brand in juli 2013 draait de bio-energiecentrale in Alkmaar weer sinds oktober vorig jaar. Deze installatie levert 60.000 huishoudens groene energie.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten