Standpunten windenergie Provinciale Staten N-H.

Datum:
 • maandag 2 maart 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Windenergie is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Dit is voor de Stichting Windmolenklachten reden om eens kritisch te kijken naar de politieke standpunten van de verschillende provinciale partijen in Noord-Holland. 

  Vorige week was Commissaris van de Koning Remkes te gast bij Nieuwsuur. Hij sprak zich uit over het Haagse besluit om honderden windmolens neer te zetten in alle provincies. "De Kamer vindt dat er eigenlijk meer molens moeten worden gebouwd. Wij weten dat het buitengewoon lastig is om op een fatsoenlijke manier windmolens geplaatst te krijgen."

  Windenergie is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Dit is voor de Stichting Windmolenklachten reden om eens kritisch te kijken naar de politieke standpunten van de verschillende provinciale partijen in Noord-Holland. Op 18 maart gaan wij naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en veel burgers vragen zich af wat het standpunt van de politieke partijen is m.b.t. het controversi├źle onderwerp windenergie.

  Het blijkt dat verkiezingsprogramma’s lang niet altijd duidelijk zijn over windenergie. Het gaat dan vaak over duurzaamheidsaspecten in het algemeen. Dat moet anders! Wij willen de standpunten over dit onderwerp klip en klaar op een rijtje.

  Stichting Windmolenklachten heeft aan alle Provinciale Statenfracties 14 specifieke vragen voorgelegd over het onderwerp Windenergie. Daarnaast hebben wij van de partij programma's het punt van windenergie uitgelicht.
  De vragenlijst is eind februari aan alle partijen verzonden. De meeste politieke partijen hebben de vragenlijst al ingevuld en het is de bedoeling om deze inventarisatie begin maart te publiceren.
  Partijen die nog niet hebben gereageerd of het formulier nog niet hebben ingevuld krijgen een herinnering. 

  Binnenkort is deze inventarisatie te vinden op de website: 

  Een initiatief van Stichting Windmolenklachten.

  Stichting Windmolenklachten heeft ten doel het inventariseren van ervaringen van bewoners die verband houden met (het opwekken van) windenergie, het bieden van een platform over nut en noodzaak van windenergie, het informeren van de resultaten van onderzoek aan belanghebbenden en andere ge├»nteresseerden alsmede het geven van voorlichting over windenergie.
  Stichting windmolenklachten heeft niet ten doel het maken van winst.

  0 reacties :

  Een reactie posten