In de gemeente Schagen staan nog 2 illegale turbines!

Datum:
 • zaterdag 14 februari 2015
 • in
 • Categorie: , , , • Schagen - Windturbine Grote Sloot 158 gaat weg, maar nu zullen de andere 2 illegale windturbines, die van wethouder van der Veek en van van der Graaf ook moeten verdwijnen?
  Ina Vonk heeft aan het college van Schagen met onderstaande brief vragen gesteld over:
  'Te vorderen legesgelden en sloop andere twee illegale Zijper turbines'.

  ____________________________________________________________
                                                                                 1752 JP Sint Maartensbrug,     
                                                                                 Grote Sloot 156
                                                                                          13 februari 2015  Aan het college van burgemeester en wethouders
  van de gemeente Schagen.
                                                          

  Betreft: Alsnog te innen Legesgelden en ontmantelen andere twee illegale Zijper turbines.

  Geacht college,

  Graag uw antwoord op de volgende vragen:

                      De illegale turbine naast mijn woning op Grote Sloot 158 (Schuijt) moet weg, conform uitspraak Raad van State d.d. 14 januari 2015.
  Dientengevolge dienen de twee – identiek aan nr 158 - turbines aan de Belkmerweg (Van der Veek resp. De Graaf) eveneens te worden gesloopt.

  Alle drie wilden ze een nieuwe turbine neerzetten. U had hen daarvoor afgelopen december reeds 
  een vergunning verleend. Geheel ten onrechte, naar nu bekend is geworden.
  Na deze laatste zaak betekent dit voor alle drie en ook u, einde verhaal (lees: einde juridische mogelijkheden).

  Vraag 1. Mag ik aannemen dat u de twee Belkmerweg-eigenaren inmiddels heeft opgedragen hun turbines te ontmantelen?
          1.a. Zo ja, per welke datum?
          1.b. Zo neen, om welke reden(en) is dit nog niet gebeurd?

                      Alle drie de eigenaren vroegen in augustus 2005 een bouwvergunning aan voor een Enercon E66, doch, zoals bekend, zij plaatsten een E 70 met o.a. een veel groter vermogen.
  Schuijt en De Graaf gaven als Bouwkosten 403.850,—Euro op. Van der Veek nog minder: 400.000,—Euro.
  De werkelijke Bouwkosten bedroegen echter: 1.725.000,—Euro minimaal, want: ‘fundering en andere meerkosten niet inbegrepen’(zie opgave fabrikant d.d. 16-2-2006)
  Aan Legeskosten hadden alle drie 25.000,—Euro moeten voldoen, zij betaalden echter slechts 5.824,80 Euro.
  Het verschil is ruim 19.000,—Euro. Dit heeft de gemeenschap dus van elk van hen (nog steeds) te goed.

                      Toenmalig Zijper wethouder Blonk heeft destijds deze fout in de krant erkend en                                 beloofde e.e.a. op te lossen. 

  Vraag 2: Heeft (thans Schager) wethouder Blonk gedaan wat hij publiekelijk had beloofd?
          2.a. Zo ja, is deze 3 x 19.000,-- (ca 57.000,—Euro) in de gemeenteboeken opgenomen, en in welk boekjaar is dit gebeurd?
          2.b. Zo neen, gaat u de drie eigenaren aanschrijven met het verzoek het tekort betaalde alsnog te voldoen?

  Deze vragen stel ik, moet ik wel stellen vanuit mijn gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit.
  Want met deze 57.000,—Euro hoeft de gemeente minder het hakmes te zetten in bijvoorbeeld subsidies aan sportverenigingen en al die andere nuttige clubs van vrijwilligers die nu zo keihard worden getroffen, om over de dreigende afschaffing van huishoudelijke hulp aan kwetsbare ouderen etc. maar te zwijgen.

  Ik verzoek u deze voor mij en anderen, belangrijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  In afwachting,
  met vriendelijke groeten,

  Ina Vonk


  ____________________________________________________________________ 


  2 reacties :

  P. Dekker zei

  Het is onbegrijpelijk dat in een wat een beschaafd land heet, dergelijke personen zoals in Schagen een politieke functie kunnen bekleden. Wethouder V.d.Veek en voormalig wethouder van Zijpe Blonk hebben de gang van zaken zoveel mogelijk getraineerd en geprobeerd alles met de mantel der liefde te bedekken. Het is aan mevrouw Ina Vonk te danken dat het schorem nu langzaam maar zeker door de mand begint te vallen, des te onbegrijpelijker is het dat de rest van het college en de raadsleden net doen alsof er niets aan de hand is. Ieder integer mens zou niets maar dan ook niets meer met dergelijke personen te maken willen hebben. In de gemeente Schagen daarentegen wordt het grootste schorem de hand boven het hoofd gehouden door collega politici. Als er sprake zou zijn van ook maar het geringste beetje fatsoen onder de politici van Schagen dan zou het hele corrupte gezelschap van raadsleden en college opstappen, maar dergelijk tuig blijft doorgaan met elkaar de hand boven het hoofd houden en blijft gewoon zitten, op naar het volgende schandaal.
  De inwoners van Schagen, ook degenen die denken dat de corruptie van de politiek in hun woonplaats wel hun deur voorbij zal gaan, moeten zich realiseren dat ze allemaal de dupe zijn van dergelijk tuig omdat ze veel meer belasting moeten betalen dan wanneer er op een rechtvaardige manier met de gemeentelijke belastingen zou worden omgesprongen. Niet te vergeten de kosten van de honderden, zo niet duizenden ambtenarenuren en juridische bijstand die ermee gemoeid zijn om genoemde personen de hand boven het hoofd te houden.
  Iedere inwoner van de gemeente Schagen zou dolblij moeten zijn dat er binnen hun gemeentegrenzen een dappere vrouw als Ina Vonk woont die de misstanden in de gemeente aan de kaak stelt. Als er iemand is die een lintje verdient van de Koning(voor wat dergelijke onzin nog voorstelt) dan is het mevrouw Ina Vonk wel.

  Anoniem zei

  Ina Vonk mag wat mij betreft NOOIT een lintje aannemen van een man (ONZE KONING)
  , (ik krijg het bijna niet uit mijn bek) die ons land leeg plundert. De *koning* is de grootste plunderaar die ons land heeft. Hier zijn de windmolen fraudeurs niets bij.
  Een fraudeur, een proleet een geldverslinder een beroeps leugenaar en hij kan nog veel meer kwalificaties ontvangen. Hij had afstand van de troon moeten doen toen hij met de dochter van een massa moordenaar trouwde.
  Geen probleem wat mij betreft dat hij dit heeft gedaan maar dan had hij tegelijkertijd afstand moeten doen van de troon.

  IK wil Ina Vonk heel graag een lintje overhandigen uit naam van alle mensen die haar in deze ongelijke strijd hebben gesteund.

  Een lintje van de koning stelt NIETS VOOR!
  De *koning* had Ina Vonk in haar ongelijke strijd moeten steunen.
  Nu hoor ik de mensen zeggen: de koning mag geen politie besluiten nemen. Ja en daar zit hem nou het venijn.

  Denken jullie echt dat deze proleet weet heeft van de schade die Ina Vonk is aangedaan.
  Ina Vonk is wel ZIJN ONDERDAAN.
  De *koning* denkt alleen maar aan ZICHZELF.

  En de domme lui maar naar ze zwaaien. Ik krijg er de kriebels van.

  Dit moest ik even kwijt.

  Een reactie posten