Hollands Kroon verleent vergunning trafostation

Datum:
 • woensdag 25 februari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Na de stemming in de Raadsvergadering van 29 januari, 15 voor 14 tegen locatie 4, en de ingediende motie van oppositiepartij PvdA om te onderstrepen dat het college echt alles goed heeft gedaan, dan nu de afgifte van de omgevingsvergunning voor een transformatorstation met bijbehorende uitweg.
  Hoe gek kun je het maken als bestuur van een gemeente. Het grootste deel van de raadsleden, die voor stemden, waren tegen.
  En dan werd er ook nog een motie aan gekoppeld en ingediend door  oppositiepartij PvdA, waarin natuurlijk wel oud-wethouder van der Laan zit, die het hele voortraject van de verlening van de vergunning voor het trafostation heeft meegemaakt als collegelid. Het is onbegrijpelijk, dat alle partijen voor deze motie stemden.

  De gemeente heeft niet alle mogelijke locaties bekeken. Er werden 6 locaties aangewezen (door wie vastgesteld?), waar er 4 van over bleven. In ieder geval locaties dicht bij het hoogspanningsnet voor aansluiting.  Natuurlijk zijn er buiten Hollands Kroon ook nog mogelijke locaties, maar dan kan Hollands Kroon er niet van profiteren.
  De nadelen voor de omwonenden lijken geheel niet mee te tellen, anders had je als bestuur nooit locatie 4 vastgesteld.

  De procedure gaat door en er kan nu beroep worden ingesteld.


  _______________________________________________________________________

  Hollands Kroon week 09 verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van een transformatorstation met bijbehorende uitweg


  Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
  Locatie: Provincialeweg 6a, 't Veld
  Omschrijving: de bouw van een transformatorstation met bijbehorende uitweg
  Verzonden: 24 februari 2015
  Ter inzage
  De stukken liggen met ingang van 25 februari tot en met 7 april 2015 ter inzage op het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna.
            Beroep
  Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, binnen de termijn van ter inzage legging, beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
  Voorlopige voorziening
  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.
            Kosten
  Aan het instellen van beroep en het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Dit zijn soms aanzienlijke bedragen, kijkt u eerst voor informatie op www.rechtspraak.nl bij ‘griffierecht bestuursrecht’.
  _______________________________________________________________________

  Redactie JAS

  0 reacties :

  Een reactie posten