Wederom ophef windmolens Hattemerbroek

Datum:
 • woensdag 28 januari 2015
 • in
 • Categorie: , ,


 • HATTEMERBROEK - Het veelbesproken amendement van de Provinciale Staten over de windmolens moet volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland worden ingetrokken of gewijzigd worden. Het amendement zou in strijd zijn 

  met de wet.   Bekijk ook...  Over het besluit van Provinciale Staten is al veel verwarring ontstaan in de afgelopen maanden. Daarom werd het amendement voorgelegd aan de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en werd extern juridisch advies ingewonnen.
  Instemming van 'betrokken gemeenteraden'
  Het besluit zorgt er namelijk voor dat windmolens in Gelderland er alleen kunnen komen na instemming van 'betrokken gemeenteraden'. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat Hattem windmolens in Oldebroek kan blokkeren. 
  De provinciale Windvisie, waarin de plaatsing van 230,5 megawatt aan windenergie wordt geregeld, zou er waardeloos door worden.
  Gevolg
  Gevolg zou kunnen zijn dat het Rijk de provincie zal 'overrulen' en zelf locaties gaat aanwijzen voor het realiseren van windmolens. De kwestie leidde in Hattemerbroek al tot opstand van inwoners én buurgemeenten. En ook de provincie zelf wist niet meer hoe het besluit moest worden geïnterpreteerd.
  Oldebroek
  Al jaren ligt er een plan voor een windmolenpark in Hattemerbroek. Ondanks bezwaren van omwonenden en de gemeenten Hattem en Kampen wil het college van B en W meewerken aan het plan van ondernemer Van Werven uit Oldebroek. Hij wil vier windmolens realiseren nabij het knooppunt Hattemerbroek. Het plan is opgenomen in de Windvisie.
  Toen tijdens de vergadering van november de Provinciale Staten een amendement aannamen waarin stond dat provinciale medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden, dacht Oldebroek vrij spel te hebben. Immers, de windmolens staan op grondgebied van Oldebroek dus zou er alleen in die gemeente draagvlak moeten zijn. Dat was ook volgens de provincie het geval.
  De inwoners en gemeentebesturen van Hattem en Kampen begrepen er niks meer van. Omdat juist in die gemeenten angst bestaat dat de windmolens het leefklimaat zullen aantasten gingen zij er vanuit dat ook daar draagvlak zou moeten zijn voor de realisatie van het windmolenpark.
  Windvisie
  In Oldebroek wordt in de commissievergadering van februari nogmaals vergaderd over het dossier. Dit jaar wordt een actualisatie voorbereid van de Windvisie, waarin nieuwe locaties met draagvlak van gemeenteraden kunnen worden opgenomen en niet haalbaar gebleken locaties kunnen worden verwijderd

  De Stentor

  0 reacties :

  Een reactie posten