Voor de 4de (!!!) maal: Eis aan B&W Schagen tot stilzetten illegale mega-turbine 158, Sint Maartensbrug

Datum:
 • maandag 2 februari 2015
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Sint Maartensbrug - Onderstaand een vierde eis aan B&W Schagen, die nog steeds niets doet.

  ____________________________________________________________________________

                                                                             1752 JP Sint Maartensbrug, 26 januari 2015
                                                                              Grote Sloot 156


  Aan het college van burgemeester en wethouders
  van de gemeente
  Schagen.
                                 
  CC:  Omwonenden ‘Grote Sloot’ en ‘Belkmerweg’, raadsfracties, GS/PS provincie N-H, politie, diverse redacties en andere betrokkenen.


  Betreft: Eis tot direct stilzetten nr. 158 (4de poging) en betalen van dwangsommen. 


  Geachte dame en heren,

              “Schagen wil dat windmolen wordt afgebroken”....  Zo luidt de kop in de zaterdageditie van de ‘Schager Courant’. Foute kop! Want was dit maar waar!
  Immers, Schagen wil dit niet zelf, maar moet dit willen van de Raad van State.
  De kop had natuurlijk moeten luiden: “De Raad van State wil dat windmolen wordt afgebroken”.....
  Dit is getuige haar uitspraak in de parallel-lopende Civiele Hoger beroepzaak aangespannen door Houdt Zijpe Leefbaar: de eigenaar dient de turbine binnen een maand na 14 januari te hebben ontmanteld, op straffe van dwangsommen.

  Uw wethouder Beemsterboer begint het artikel veelbelovend met: ....
  “De uitspraak van de Raad van State is duidelijk.... De molen mag hier niet staan .... Wie zijn wij om daaraan voorbij te gaan?”

  Hiermee erkent hij de illegale status van de turbine. (Eindelijk!) Dit impliceert logischerwijs dat aan de overlast die dit illegale bouwsel veroorzaakt, conform de uitspraak, eveneens direct een eind dient te worden gemaakt. Het beëindigen van die overlast is, zoals bekend, JUIST DE REDEN waarom de slachtoffers ervan geen andere keus hadden dan mee te gaan in het juridische doolhof dat de gemeente gezamenlijk met de eigenaar voor hen zo moeilijk mogelijk had ingericht.
  In haar overwegingen heeft de Raad van State expliciet onderstreept dat ons het recht op een normaal woongenot – dat de gemeente en de eigenaar ons gedurende zovele jaren heeft ontnomen – onmiddellijk teruggeven dient te worden. 

                  Dit blijkt echter helaas nog steeds niet tot de wethouder te zijn doorgedrongen. Want verderop in het artikel haalt hij zijn eerdere ferme vaststelling geheel onderuit. Sterker nog, hij doet zijn best om ons zand in de ogen strooien. In plaats van direct te handhaven, wat hij dient te doen, gaat hij een handhavings- p r o c e d u r e opstarten, dreigt hij ons dus weer en langdurig het juridisch moeras in te sleuren, terwijl hij de eigenaar eenvoudigweg slechts hoeft op te dragen één handle over te halen... en jawel, de turbine staat stil.
  Dus wederom wordt de door de gemeente zo gekoesterde vertragingstactiek van stal gehaald.... Alleen juist aan dit eindeloze traineren heeft de Raad van State op 14 januari rigoureus een eind gemaakt.         

                  Nu uw wethouder duidelijk weigert de turbine buiten bedrijf te stellen, maakt uw college zich schuldig aan schoffering van de Raad van State, en stelt u zich boven de Wet door die aan uw laars te lappen, waarmee u zich schuldig maakt aan Onrechtmatig Handelen. (Dat moet je allemaal eens als gewone burger proberen!)

                  Wanbestuur is u eveneens aan te rekenen, door aan de eigenaren van de drie illegale turbines aan Grote Sloot en Belkmerweg, onder wie die van uw eigen wethouder Van der Veek, in december 2014 een vergunning te verstrekken voor een nieuw te bouwen turbine, onder het (valse) voorwendsel van Art. 19, lid 2.
  U weet dat de Raad van State van deze mogelijkheid tot het verkrijgen van ‘een verklaring van geen bezwaar’ in de uitspraak inmiddels gehakt heeft gemaakt. Dit had u ook kunnen weten, maar u verkoos blufpoker te spelen, en daarmee de omwonenden nodeloos op stang en op kosten te jagen en het nodeloos verspillen van tijd en energie.  

                  Teneinde u te bewegen eindelijk tot actie over te gaan (nogmaals = stil zetten turbine), rest ons geen andere keus dan het advies van het Juridisch Loket op te volgen,
  door van u per omwonende een dwangsom te eisen voor iedere dag dat de turbine nog in bedrijf is.
  De adressen van de omwonenden van Grote Sloot 158 zijn u bekend, evenals hun banknummers (in uw financiële administratie).
  In mijn brief van 16 januari jl had ik u een week de tijd gegeven om de turbine stil te zetten.
  Met ingang van eergisteren (24 januari) - de teller loopt - bent u derhalve iedere omwonende 1000 Euro per dag schuldig.
  Dit eindigt zodra de turbine definitief is stilgezet.
    
                  Tot slot: Een advies/oproep aan de omwonenden van de Belkmerweg-turbines van wethouder Sigge van der Veek en Cor de Graaf om hetzelfde te doen.

  In afwachting,
                          
  mede namens alle omwonenden,
                          
  met vriendelijke groeten,
                                                                      
  Ina Vonk  1 reacties :

  P. Dekker zei

  De dwangsommen te laten betalen door de leden van het College, de Raadsleden, Schuijt en De Graaf.
  Het zou onterecht zijn om frauderende politici die de wet aan hun laars lappen en zoals mevr. Vonk het stelt het Hoogste Rechtsorgaan in Nederland schofferen niet af te rekenen op de schade. Helaas houdt dat criminele zooitje elkaar de hand boven het hoofd en laten ze de belasting betalende burgers voor de kosten opdraaien. Aan de ander kant is het misschien ook wel terecht dat de burgers voor de kosten van de dwangsommen opdraaien want ze hebben zelf dat zooitje schorem gekozen.

  Een reactie posten