VEH wil betere bescherming omwonenden van windmolens

Datum:
 • woensdag 21 januari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • 21 januari 2015 -  De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft zeven spelregels opgestuurd naar de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. De spelregels moeten ervoor zorgen dat er meer draagvlak komt voor windenergie en dat er bij de plaatsing van windmolens meer rekening wordt gehouden met omwonenden. 


  Bescherming van huiseigenaren VEH vindt huiseigenaren niet voldoende worden beschermd door de gedragscode die de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) eerder ontwikkelde. Daarom zijn de zeven nieuwe spelregels in het leven geroepen, die moeten gelden voor windturbines die binnen twee kilometer van woningen worden gepland.

  "Binnen die straal willen wij dat windturbine-exploitanten en de overheid deze uitgangspunten altijd meenemen bij de planontwikkeling, bouw en exploitatie van één of meer turbines", aldus Manon van Essen, woordvoerder van VEH.

   Zeven spelregels 

  De uitgangspunten van Vereniging Eigen Huis zijn:

  -Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden  betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.

  -Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling.

  -Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de  windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze  suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.

  -De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat  ventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd. Omwonenden  kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s).

  -Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren.

  -Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels. 


  bron: Vereniging Eigen Huis

  0 reacties :

  Een reactie posten