Transformatorstation bij 't Veld komt er toch

Datum:
 • vrijdag 30 januari 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - Netwerkbeheerder Tennet/Liander mag toch een nieuw transformatorstation bouwen bij ’t Veld/De Weel. Een minimale meerderheid (15-14) in de gemeenteraad van Hollands Kroon stemde donderdagavond na een soms verhit debat in met het afgeven van een zogenoemde ’verklaring van geen bedenkingen’ voor deze locatie.


  Door Martijn Gijsbertsen - 29-1-2015


  Daarmee gaf de politiek drieënhalf jaar nadat een vergunningaanvraag is ingediend groen licht aan het project, dat voor nogal wat maatschappelijke onrust en weerstand heeft gezorgd bij omwonenden.

  Boegeroep

  Veldtemers en Zijdewinders, die met bussen naar de raadsvergadering waren gekomen en vanwege gejoel en boegeroep meerdere malen door burgemeester Jaap Nawijn tot kalmte werden gemaand, dropen teleurgesteld en boos af.

  Raad Hollands Kroon stemt nipt voor: 15-14


  ,,We wisten van tevoren dat het spannend zou worden, toch is dit een beste tegenvaller’’, reageerde Gerry Klippel-Tack na afloop namens de werkgroep ’Houd de dorpen groen’ en de dorpsraad ’t Veld-Zijdewind.

  ,,We zijn verbijsterd en verbaasd.’’ In de ogen van de tegenstanders, die zich gesteund weten door elfhonderd sympathisanten, zijn PvdA, D66 en ChristenUnie de ’boosdoeners’.

  De PvdA leek vooraf verdeeld, maar stemde unaniem voor.

  D66 en ChristenUnie waren tot dusverre tegen, maakten bij gebrek aan alternatieve locaties een opmerkelijke ommezwaai en meteen het verschil.

   'Zigzagkoers' 

  Klippel, die de gemeente door het jarenlange politieke geharrewar over de juiste locatie een ’zigzagkoers’ verwijt, zei dat het verzet niet wordt gestaakt. ,,We gaan dit met onze juristen bespreken, stappen naar de rechter. We gaan door tot alle wegen afgesloten zijn.’’


  NHD

  __________________________________________________________

  Dossier Trafostation  8 reacties :

  Deceptie zei

  Dat de PvdA niet te vertrouwen is, ach, dat is niets nieuws onder de zon. Maar D66 en de CU doen niet onder voor de PvdA. Ik ga nooit meer stemmen. Wat een bedrog.

  Anoniem zei

  De PvdA heeft met Fyko v.d.Laan jaren in het college gezeten en in die periode is er heel erg veel mis gegaan, zo ook het voortraject van het Trafostation toen Fyko v.d.Laan in het college zat, dus zowel v.d Laan als Lia Franken zijn de veroorzakers van deze ellende.

  Dat is de reden dat ten koste van alles de deksel op de beerput moet blijven, dus kon de PvdA niet anders dan zoals gewoonlijk haar principes over boord zetten om de deksel op die beerput te houden.

  Van een partij als D'66 is niets te verwachten, daar komt geen zinnig woord uit als alleen "we moeten investeren in onderwijs"(wat dat ook mag betekenen met al die overbetaalde managers) en verder timmert deze partij alleen maar aan de weg door anti Wilders te zijn.
  D'66 heeft al haar principes bij het grof vuil gekieperd zoals "HET REFERENDUM", DE GEKOZEN BURGEMEESTER, MEER BESTUURLIJKE TRANSPARANTIE, dus alleen een onnozelaar heeft nog wat op met die partij.

  De Christen Unie met Johan Paul de Groot als opperhoofd is een achterbaks partijtje waar voor de gewone burgers alleen maar slecht van is te verwachten, behalve op zondag in de kerk, dan heeft dat hypocriete stelletje de beste voornemens. Bij het uitgaan van de kerk zijn alle goede voornemens al weer vergeten en naaien ze de goedwillende burgers weer een oor aan.

  De uitslag was lang van te voren al bekend, dit waren nog wat achterhoede gevechten, maar waarschijnlijk zijn de extra pensioen van zowel Lia Franken als haar partner in het kwaad Fyko v.d.Laan veilig gesteld, al kan dat natuurlijk nooit hard gemaakt worden en blijft het slechts bij gissen.

  Anoniem zei

  Dat nu weer de gang naar de rechtbank moet worden gemaakt, dat is te danken aan de heer Johan Paul de Groot van de Christen Unie. Hij heeft zijn woord niet gehouden. Een aantal weken geleden was hij nog radicaal tegen locatie 4.
  De twee van D66 horen niet thuis in de politiek. Zij hebben zich wel heel gemakkelijk laten overrulen door de gladde praatjes van de burgemeester, CDA wethouder en een aantal partijen (lees VVD CDA PvdA). En bij deze 3 partijen kan de heer Johan Paul de Groot zich aansluiten.

  Anoniem zei

  Toch jammer dat er zoveel publieke middelen worden gespendeerd om iets wat uitendleijk linksom of rechtsom toch gaat gebeuren op welke locati dan ook. Beter kan de politiek zijn invloed gebruiken om een voor de bewoners zo onomstrden mogelijke plek te krijgen. De strijd bij de rechtbank kost alleen maar geld en tijd en geeft allemaal verliezers.

  Anoniem zei

  Het blijft krom. Twee rapporten hebben uitgewezen dat de locatie bij 't Veld niet de geschikte is. Er zijn bovendien 2 alternatieven, waarvan er één geschikter is bevonden dan die van 't Veld. Zouden de dames en heren politici deze rapporten wel hebben gelezen? Ik heb ernstige twijfels. Dat mensen regelmatig roepen dat ze niet meer gaan stemmen, omdat het geen nut heeft, vroeger was ik het daarmee niet eens, maar inmiddels ben ik van gedachten veranderd.

  Anoniem zei

  Het college laat zich gewoon intimideren door Tennet/Liander.

  Anoniem zei

  Roel in 't Veld (PvdA) heeft in ieder geval met een flut rapportje €30.000,00 opgestreken met dank aan zijn kameraden van de PvdA(o.a voormalig wethouder v.d.Laan). Natuurlijk zijn de verantwoordelijk wethouders van dit plan, te weten Fyko v.d.Laan en Lia Franken de boosdoeners en zullen ongetwijfeld gefêteerd zijn door Tennet/Liander.
  Het excuus dat een andere locatie iets duurder zou zijn is voor een politicus geen excuus, die heeft rekening te houden met de belangen van de kiezer en niet met de belangen van een bedrijf. J.P. de Groot en de rest van de voorstemmers verschuilen zich achter dus achter een excuus wat voor een politicus GEEN EXCUUS behoort te zijn, of hij moet financiële belangen hebben bij zo'n bedrijf en dan nog mag hij/zij absoluut geen stem uitbrengen vanwege belangenverstrengeling. Er is dus op grote schaal gefraudeerd door Raad en College, daar doet een achterbakse motie van de PvdA niets aan af, corruptie is corruptie al zal v.d.Laan daar ongetwijfeld anders over denken, maar daarom past hij zo goed bij de zakkenvulpartij die het PvdA is, daar spelen ze het klaar om €40.000,00 te stelen van de daklozen en dan nog wordt zo’n verantwoordelijke smeerlap niet reoyeerd.

  P. Dekker zei

  "Het college laat zich gewoon intimideren door Tennet/Liander."
  Het heeft niets met intimidatie te maken wel met andere zaken en dan kunnen we denken aan corruptie.
  Het college gaat op de plaats van de bestuurders van bedrijven zitten door de prijs van een project bepalend te vinden en niet zoals het hoort de belangen van de burgers te laten prevaleren. In dit geval maakt voor Tenet /Liander een paar miljoen meerkosten voor een geschiktere locatie helemaal niets uit, die kosten worden gewoon verhaald op de burger. De beslissing van Raad en College zal gerust te maken hebben met (financiële)voordeeltjes die de bestuurders van HK door Tennet/Liander in het vooruitzicht zijn gesteld, anders zou iedere INTEGERE bestuurder aan de belangen van omwonenden denken, dat hebben ze niet gedaan dus u mag zelf de conclusie trekken.

  Een reactie posten