Schagen wil dat windmolen wordt afgebroken

Datum:
 • vrijdag 23 januari 2015
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • SCHAGEN - Inzet van de gemeente Schagen is wel degelijk dat windmolen 158 aan de Grote Sloot wordt ontmanteld. Dat zegt wethouder Jelle Beemsterboer in een toelichting op het persbericht dat de gemeente eerder verstuurde. ,,De uitspraak van de Raad van State, de hoogste rechter, is duidelijk. De molen mag hier niet staan. Wie zijn wij om daaraan voorbij te gaan? De eigenaar zal dan ook een brief krijgen, waarin naar deze uitspraak wordt verwezen.


  Door Harry de Jong - 23-1-2015

  Hem wordt meegedeeld dat de molen gedemonteerd zal moeten worden. Maar de molen nú stil laten zetten, dat kunnen we niet op basis van de uitspraak van de Raad van State. Voor die hele procedure van het handhaven, is een handhavingsbesluit nodig'', zegt Beemsterboer.

   ,,Vervolgens kunnen we de eigenaar, omwonenden en belanghebbenden aangeven op welke termijn de molen zal moeten zijn ontmanteld. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar als ik het over een redelijke termijn heb, dan heb je het niet over jaren.''

  Het Zijper Landschap heeft al aangekondigd met haar uitspraak - in een civiele rechtszaak - halverwege komende maand sloop van de molen te eisen bij de eigenaar.

  Tegelijkertijd loopt er nog wel een procedure bij de gemeente om de molen via een afwijkingsprocedure toch gelegaliseerd te krijgen. Beemsterboer wil hier niet te diep op ingaan 'om geen gemeentebelangen te schaden'. Maar de Schager wethouder beaamt dat uit de uitspraak van de Raad van State is op te maken, dat deze weg niet tot legalisatie zal leiden.

  NHD

  ________________________________________________________________

  Bouwvergunning verleend op 15 dec. 2014 Grote Sloot 158 door gemeente Schagen

  Dossier Grote Sloot 158


  _______________________________________________________________________________

  Reactie:

  De gemeente Schagen weet natuurlijk ook wel dat ze niet ontkomen aan het vonnis van de Raad van State, vandaar ook de reactie van wethouder Beemsterboer.

  Wethouder Beemsterboer wekt met zijn uitspraak de indruk dat de gemeente de procedure de illegale windturbine  in eerst instantie stil te zetten en daarna te (laten)slopen in werking zal zetten middels een (langdurige)handhavingsprocedure.
  Hiermee probeert hij de tegenstanders van de turbine van Schuijt en natuurlijk ook de tegenstanders van de illegale turbines van wethouder v.d. Veek en de Graaf, zand in de ogen te strooien.
  Beemsterboer behoort te weten dat op basis van het vonnis van de Raad van State de turbine per direct stil gezet kan worden en kan bovendien de turbine binnen 14 dagen gesloopt  worden, daar is geen (ellen)lange handhavingsprocedure voor nodig, maar dat zal Beemsterboer natuurlijk wel zijn ingefluisterd door zijn ambtenarenapparaat, dus Beemsterboer weet dat hij tot op zekere hoogte onzin verkondigt.

  Als de gemeente Schagen doorpakt en handelt volgens de uitspraak van de R. v. State dan dient B.A. Schuijt de molen binnen een gestelde termijn(14 dagen) te demonteren, zo niet dan is de gemeente Schagen bevoegd op basis van het vonnis de turbine direct op kosten van Schuijt te ontmantelen, dus het verhaal wat Beemsterboer ophangt is alleen bedoeld om de boel weer te rekken, dus weer de zaak bedonderen.

  Maar er speelt nog iets anders en ook daar is de rol van de gemeente Schagen, dus die de Raadsleden en van het College waaronder Beemsterboer en v.d.Veek op zijn zachtst gezegd discutabel.
  Schuijt heeft een bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe molen op de plaats waar de huidige turbine had moeten staan en dan ook voor een type wat wel aan de eisen van een vergunning uit 2006???????? zal voldoen. De oude vergunning van 1 mei 2006 wordt dan ingetrokken en vervangen door de nieuwe vergunning die inmiddels verleend is op 15 december 2014.(hoe bestaat het) De nieuwe turbine moet dan voldoen aan de eisen die gelden van 2006, maar het Rijk en de Provincie hebben inmiddels de regels dusdanig aangepast dat turbines die in 2006 nog wel voldeden inmiddels niet meer voldoen en kunnen dus op basis van de huidige regels niet gebouwd kan worden.

  In het kort: de gemeente verleent op 1 mei 2006 een bouwvergunning voor een turbine die nu illegaal blijkt te zijn, maar op basis van diezelfde aanvraag (1 mei 2006) wordt nu een tweede molen gebouwd volgens de normen en regels uit 2006 en de vergunning is inmiddels verleend op 15 december 2014.

  Hoe simpel kan je zijn als ambtenaar om dergelijke onzin voor te bereiden om het College en de Raad van dienst te zijn?  Er zullen wel de nodige promoties voor de verantwoordelijke ambtenaren in het vooruitzicht zijn gesteld, anders is het niet te verklaren dat de verantwoordelijke ambtenaren zich voor het frauduleuze karretje van het College en de Raad laten spannen.
  Tevens rijst dan de vraag hoe het zit met de legeskosten die op basis van de vergunning voor de illegale turbine in 2006 betaald moeten zijn, worden die teruggestort, behoeven voor de eventueel nieuw te bouwen turbine wel of geen legeskosten betaald te worden? Kortom de hele procedure is weer in duisternis gehuld en we mogen gerust aannemen dat als deze smeerlapperij weer lukt(de raadsleden slapen toch wel door) dan zal voor wethouder v.d.Veek en zijn maat de Graaf dezelfde procedure gevolgd gaan worden.

  We kunnen inmiddels stellen dat het drietal, te weten wethouder Sigge v.d.Veek, Schuijt en de Graaf middels het onterecht verkrijgen van miljoenen aan subsidiegelden vele jaren  gefraudeerd hebben en daarvan dient een College, mits het serieus genomen kan/wil  worden aangifte bij de politie te doen en dient wethouder Sigge van der Veek per direct middels een motie van wantrouwen uit het College verwijderd te worden.
  Gezien de onwil van het College, maar ook van alle Raadsleden tot nu toe, zal het wel een utopie zijn. Het is op zijn zachtst gezegd, zonder enige uitzondering een ondemocratisch oneerlijk gezelschap dat willens en wetens de gezondheid van de omwonenden van de turbines op het spel zetten.
  De inwoners van de Gemeente Schagen moeten diep medelijden hebben met Mevrouw Vonk en anderen gedupeerden van de illegale windturbines van de drie “heren” voor wie de gezondheid van de omwonenden totaal niet telt, dat een College dat oogluikend heeft toegestaan is zeer verontrustend en (bijna en misschien ook wel)misdadig.
  Uit de gehele trieste gang van zaken komt naar voren dat de huidige politiek met als meest kwaadaardige partijen CDA, VVD en PvdA, maar eigenlijk alle coalitiepartijen in Schagen,  een loopje nemen met de Democratie maar ook met de huidige Rechtstaat.

  P.Dekker

   _________________________________________________________  3 reacties :

  Anoniem zei

  WAT ZIJN DIT VOOR SCHOFTEN OM EEN BESLUIT VAN DE RAAD VAN STATE TE WILLEN OMZEILEN?
  DE BURGER SNAPT HIER HELEMAAL NIETS VAN.

  In Maart deze slangenkuil wegstemmen!

  Anoniem zei

  "Beemsterboer wil hier niet te diep op ingaan 'om geen gemeentebelangen te schaden"

  Beemsterboer bedoelt te zeggen dat hij er niet te diep op in wil gaan om de belangen van zijn vrienden in het kwaad, de "heren" de Graaf, Schuijt en zijn eigen wethouder V.d.Veek niet te schaden.
  Beemsterboer, hoe lang wil je deze smeerlapperij nog door laten gaan?

  Anoniem zei

  In Italië hebben ze de Maffia, in Schagen hebben ze het CDA, VVD en PvdA.
  De Maffia werkt meer met geweld en brengen ze de tegenstanders met wapens om zeep, in Schagen doen ze het op een gluiperige manier, maar de uitkomst daarvan is minstens zo erg.
  In de promotiefilmpjes is binnenkort te lezen: "Schagen, de meest criminele gemeente van Nederland, met medewerking van CDA, PvdA en VVD".

  Een reactie posten