Schagen doet nog steeds niets na uitspaak over windturbine Grote Sloot 158. Ina Vonk stuurt tweede brief.

Datum:
 • donderdag 22 januari 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Schagen- Herhaling Eis aan B&W Schagen tot onmiddellijk buiten bedrijf stellen turbine 158, Sint Maartensbrug. Bestuur Gemeente Schagen  heeft niet gereageerd op de eerste brief van mevrouw Ina Vonk, waarin zij verzoekt de uitspraak van de Raad van State van 14 januari uit te voeren en de windturbine Grote Sloot 158 onmiddelijk stil te zetten.
  Gemeente Schagen houdt zich doodstil! Daarom heeft mevrouw Vonk onderstaande brief verzonden,


  ________________________________________________________________
                                                                                                                                                          
                                                                                      Sint Maartensbrug, 21 januari 2015                                                                                                          Grote Sloot 156
  Aan het college van burgemeester en wethouders
  en alle raadsfracties
  van de gemeente Schagen.
                       
   CC: vele anderen (zie boven)                     

  Betreft: Herhaling (plus aanvulling) van mijn dringende oproep van 16 januari j.l.


  Geachte dames en heren,

                  De Raad van State heeft zich vorige week (14 januari) onherroepelijk en glashelder-gemotiveerd uitgesproken: De turbine krijgt geen vergunning en dient daarom direct stilgezet te worden. Als gemeentebestuur, is het uw wettelijk plicht dit te bewerkstelligen. U doet echter niets. Ook niet nadat ik u desgevraagd en - op advies van diezelfde Raad van State – op 16 januari had opgeroepen haar uitspraak te respecteren en onverwijld uit te voeren. Uw reactie? Tot dusver slechts oorverdovend stilzwijgen.....

  Ik heb naast de Raad van State, de rechtbank Noord-Holland, Juridisch Loket en diverse andere juridisch deskundigen geraadpleegd en hen de volgende (ham)vraag voorgelegd: Wat kan een burger doen tegen een overheidsinstantie die weigert uitvoering te geven aan een uitspraak van het allerhoogste rechtscollege (meer smaken zijn er niet) in dit land? Eerste reactie bij allen, na enige stilte: Verbazing en ongeloof.  

  Dit had men – zonder uitzondering - nog niet eerder meegemaakt. Er blijken voor een burger tegenover een gemeente die willens en wetens de Wet aan haar laars lapt geen mogelijkheden te zijn, anders dan het recht in eigen hand te nemen, bijvoorbeeld door de turbine onklaar te maken, met alle strafrechtelijke gevolgen van dien voor diezelfde burger. Alleen dat schiet niet op, want die (wanhopige) burger wordt dan dubbel gedupeerd. Duidelijk is ons wel geworden dat een nieuwe rechtsgang aangaan geen zin heeft, omdat de rechter slechts hetzelfde zal kunnen concluderen als de Raad van State reeds heeft gedaan, namelijk dat de gemeente haar uitspraak onverbiddelijk onmiddellijk en volledig dient uit te voeren.

                  Blijft over financiële druk, zoals het Juridisch Loket als mogelijkheid opperde.

  Aangezien, wij omwonenden, dus geen andere keus hebben, nemen wij deze mogelijkheid om u tot actie te bewegen over. Dit betekent dat wij, omwonenden van nr. 158, van de gemeente Schagen een dwangsom eisen voor iedere dag dat de turbine nog in bedrijf is. Ik had u op 16 januari een week de tijd gegeven om in te grijpen, dus met ingang van 24 januari bent u iedere omwonende van nr. 158 (de adressen zijn u bekend) 1000 Euro per dag schuldig. Dit eindigt zodra de turbine definitief stilgezet is.

                  Tot slot maak ik u er nog even op attent dat - conform de uitspraak van de Raad van State – ook de twee turbines (identiek aan die van Schuijt) nog steeds zonder vergunning draaien. Ook aan deze illegale situatie behoort een eind te komen. Dus ook de turbine van uw eigen wethouder Sigge van der Veek en die van Cor de Graaf aan de Belkmerweg dienen onmiddellijk te worden stilgezet. 

                                              In afwachting,
                                                      met vriendelijke groeten,

                                                                                      Ina Vonk

  _______________________________________________________________

  3 reacties :

  Anoniem zei

  In ieder normaal land zitten criminelen in de gevangenis, in Nederland lopen ze vrij rond en sterker nog, in de gemeente Schagen kunnen ze het zelfs tot wethouder schoppen.
  Van het mooie land wat Nederland eens was is niets meer overgebleven, we worden overspoeld door criminelen, gelukzoekers en de burgers maar belasting betalen. De huurwoningen gaan naar de zielige asielzoekers die een vermogen hebben betaald om Nederland in te komen en als ze hier eenmaal een huis, uitkering, ziektekostenverzekering, enz. hebben gaan ze een paar maal per jaar met het vliegtuig naar hun geboorteland om vakantie te vieren.
  Mijnheer Draghi zet tot overmaat van ramp de geldpersen aan om waardeloze obligaties van failliete landen op te kopen: dag spaargeld, dag pensioen.
  De EU zou ons toch welvaart brengen????????? vergeet het maar, alleen maar (witteboorden)criminelen brengt de EU ons.

  Sam Kooy zei

  Zelfs de hoogste rechterlijke macht is niet in staat om BenW van de gemeente Schagen te stoppen. Dit is puur radicale dictatoriale macht ten top. Wat rest het slachtoffer uiteindelijk nog ? Niets anders dan zelf de zaak te saboteren opdat het probleem definitief wordt opgelost.

  P.v.d.Munnik zei

  Mevrouw Vonk is een dappere vrouw die alle steun verdient.

  Helaas is er tegen criminele bestuurders in dit met regels en wetten dichtgetimmerde land niets te doen. Kennelijk kunnen diezelfde bestuurders doen en laten wat ze willen zonder dat er ingegrepen kan worden. De conclusie die we kunnen trekken is heel simpel: er is geen democratie meer in Nederland. Bestuurders maken de dienst uit zonder zich om de burgers te bekommeren en er is geen rechtsorgaan te vinden dat er iets aan kan veranderen.
  Hun politieke collega's, zowel lokaal Provinciaal als in Den Haag houden zich zoals gebruikelijk stil en doen alsof hun neus bloedt en zijn in feite medeplichtig aan zelfverrijking en anarchie.

  Een reactie posten