'Legalisering molen kan niet na uitspraak'

Datum:
 • vrijdag 16 januari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Sint Maartensbrug - Met de uitspraak van de Raad van State lijkt de poging van de gemeente Schagen om de omstreden windmolen 158 in Sint Maartensbrug alsnog te legaliseren kansloos. „Deze uitspraak zal zeker ook gevolgen hebben voor de vergunning die de gemeente onlangs heeft afgegeven om de windturbine legaal te maken en waartegen wij als provincie overwegen in beroep te gaan. Hier is namelijk geen sprake van vervanging van een vergunde turbine, maar van legalisatie van een zonder vergunning gebouwde turbine", aldus gedeputeerde Tjeerd Talsma.
  Met de uitspraak van de Raad van State lijkt de poging van de gemeente Schagen om de omstreden windmolen 158 in Sint Maartensbrug alsnog te legaliseren kansloos. „Deze uitspraak zal zeker ook gevolgen hebben voor de vergunning die de gemeente onlangs heeft afgegeven om de windturbine legaal te maken en waartegen wij als provincie overwegen in beroep te gaan. Hier is namelijk geen sprake van vervanging van een vergunde turbine, maar van legalisatie van een zonder vergunning gebouwde turbine", aldus gedeputeerde Tjeerd Talsma.

  Gedeputeerde Staten verwachten dat binnen een maand de molen wordt afgebroken. De gemeente zegt de consequenties van de uit- spraak nog te onderzoeken. Schagen heeft op 15 december 2014 een vergunning verleend voor de legalisering van de windturbine. De provincie heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de ontwerp-vergunning en een zienswijze ingediend. Deze is door de gemeente verworpen. Het besluit tot legalisering van de turbine is en blijft echter in strijd met de provinciale ruimtelijke verordening, oordeelt de Raad van State. De provincie overweegt daarom in beroep te gaan tegen de verleende VĂ©rgunning.

  Voorman Cor Koning, die namens Houd Zijpe Leefbaar de windmolen aanvocht: „Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt duidelijk dat legalisering op de manier die Schagen wil niet kan."

  NHD

  Uitspraak Raad van State 14-1-2015

  Dossier 'Grote Sloot 158'  2 reacties :

  Anoniem zei

  Ook de gem. Hollands Kroon zal nog te maken krijgen met de uitspraak van de RvSen de standpunten van de Provincie, want ook in die gemeente heeft de politiek lak aan haar inwoners en strooit het met vergunningen voor windmolens alsof het pepernoten zijn. Allicht verdwijnen er wat lekkernijen in de zakken van de Sinterklazen die met gulle hand de windmolenboeren van dienst zijn.

  Anoniem zei

  Waarom toch wil de gemeente Schagen de zaak van de illegale windmolen van Schuijt nogmaals onderzoeken ondanks dat de Raad van State erg duidelijk in haar uitspraak is geweest?
  Heel simpel: wethouder v. d. Veek en zijn vriend v.d.Graaf hebben beide ook een illegale molen. Als we ons dan nog realiseren dat wethouder (u weet wel, een politicus die geacht wordt de belangen van de kiezer te behartigen) v.d.Veek ook nog voorzitter is van de RUD (de voormalige milieudienst maar dan met een andere naam, maar met dezelfde discutabele ambtenaren), dan kunt u er vergif op innemen dat van een onafhankelijk onderzoek naar overtredingen van deze illegale molens door o.a. de milieudienst helemaal niets terecht zal komen.
  Waarom grijpt de gemeenteraad van de gemeente Schagen dan niet in want als een eenvoudige burger het weet mag toch verwacht worden dat de raadsleden zeker op de hoogte zullen zijn van deze zeer dubieuze handelingen van wethouder v.d.Veek?
  Er zullen waarschijnlijk op kosten van de gemeenschap wel weer de nodige adviseurs worden ingehuurd waarop dan weer de nodige “onafhankelijke” onderzoeken zullen volgen en in de tussentijd vullen Schuijt, wethouder v.d.Veek en zijn vriend de Graaf hun zakken met subsidiegeld wat moet worden opgebracht door de burgers van o.a. Schagen, die op de koop toe ook nog moeten opdraaien voor de adviseurs maar ook voor de salarissen van de ambtenaren.
  De kosten die vanwege de illegale windmolens van het drietal gemaakt zijn en nog worden zullen honderdduizenden bedragen, de gezondheid van mevrouw Ina Vonk is al helemaal niet belangrijk, ook niet voor de zich volksvertegenwoordiger noemende wethouder v.d.Veek. Veel groter tuig kan een integere burger zich niet voorstellen.

  Een reactie posten