Eis aan B&W Schagen tot onmiddellijk buiten bedrijf stellen turbine 158, Sint Maartensbrug

Datum:
 • zondag 18 januari 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 •   
  Mevrouw Ina Vonk heeft naar anleiding van de uitspraak van de Raad van State van woensdag 
  14 januari onderstaande brief aan de gemeente Schagen gestuurd. De raad van State heeft woensdag de uitspraak bevestigd van Rechtbank Alkmaar. De windturbine moet verwijderd worden. 
                                                                       
  ________________________________________________________________________


                                                                             1752 JP Sint Maartensbrug, 16 januari 2015
                                                                             Grote Sloot 156

  Aan het college van burgemeester en wethouders
  van de gemeente
  S c h a g e n.

                                 

   CC: Mede-omwonenden turbine Grote Sloot 158,
                                         Gemeenteraadsfracties Schagen,
                                         GS en PS provincie Noord-Holland,
                                         Milieupolitie,
                                         diverse media e.a.

  Betreft:   Oproep aan B&W tot onmiddellijk stopzetten van turbine Grote Sloot 158, Sint Maartensbrug!!!

  Geacht college,

                          Bij dezen eis ik van u dat u onmiddellijk gehoor geeft aan de uitspraak van de Raad van State, het hoogste rechtscollege in ons land.
  Nu de illegaliteit van deze mega-turbine ondubbelzinnig en definitief vaststaat, behoort u uw wettelijke plicht te doen, door de eigenaar onverwijld opdracht te geven deze
  dag en nacht overlast gevende turbine buiten bedrijf te stellen.
                          Overigens, de opdracht daartoe had u reeds daags na de uitspraak van 14 januari j.l. kunnen, feitelijk moeten geven.
  Nogmaals, u dient de uitspraak van de Raad van State te respecteren en uw eigen verantwoordelijkheid te nemen,
  door ervoor te zorgen dat het ziekmakende ‘kreng’ naast mijn woning - geen dag langer dan nodig - zijn kop houdt.
                          Na inmiddels 8 1/2 jaar, mede door u - gemeentebestuurders en sommige ambtenaren – veroorzaakte emotionele, materiële en financiële ellende,
  heb ik eindelijk recht op (vooral nacht-)RUST! 

                         Indien u gaat zitten wachten op wat de eigenaar wel of niet gaat doen, dan maakt u zich minstens schuldig aan het schofferen van de Raad van State.
  Ik mag aannemen dat uw college zich niet als zodanig boven de Wet verheven voelt. Dat zou zeer ernstig zijn.

  De eigenaar heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Duidelijk is dat hij de turbine moet slopen.
  Alleen wanneer dit gebeurt staat geenszins vast, want de gevonniste termijn kan helaas gemakkelijk opgerekt worden tot ... tja.. wanneer?
  Immers, opgelegde dwangsommen of niet, daarvan is – zo heeft de ervaring geleerd – de eigenaar niet onder de indruk.
  Hij hoeft de turbine alleen maar ‘op te toeren’ (hetgeen hij merkbaar thans reeds doet) en hup, de méér-opbrengst zal de boete vrijwel per saldo compenseren.

                          Mocht de turbine binnen een week na heden (dus uiterlijk 24 januari a.s.) niet zijn stilgezet, dan zal ik genoodzaakt zijn – voor de zoveelste keer(!) – de gang naar de rechter te maken.
  Ik doe dan ook een dringend beroep op u – en vooral uw geweten - om het niet zover te laten komen. 

                                                                                         
   In afwachting,
                                                                                                                              
  met vriendelijke groeten,
                                                                                                                             
  mede namens alle omwonenden van nr. 158,

                                                                                                                                                                                              Ina Vonk


  ___________________________________________________________________----   
  Dossier 'Grote Sloot'

  2 reacties :

  h.oldeboom zei

  Fantastisch toch,; deze blokkade van de rechts- en wettelijke bestuursgang door nog wel een overheidsinstantie. Dit toont aan deze overheid niet meer serieus te hoeven te nemen; immers zij (de overheid) met zijn " kuch" dienende en voorbeeld gevende functie laat ons burgers zien hoe het er feitelijk in deze gemeente en wellicht ook elders, toegaat: Zij (de overheid) hoeft zich kennelijk van rechterlijke uitspraken en de eigen regels niets aan te trekken. Maar nu vraag ik U Als zij ( de gemeente) zich niets van rechterlijke uitspraken etc. aan hoeft aan te trekken opent dit ongekende mogelijkheden voor de burger zich eveneens, en met het volste recht, anarchistisch op te gaan stellen. Dus Burgemeester & Wethouders van Schagen; hartelijk dank voor de tip/voorbeeld; moge hiervan in geval van niet-optreden c.q. handhaven door de gemeente Schagen door de burgerij gebruik gemaakt gaan worden

  Anoniem zei

  H.Oldeboom, het is begrijpelijk dat u zo redeneert, de overheden zijn al lang niet meer serieus te nemen.
  Het vervelende van dit alles is echter dat gemeentes zoals in dit geval Schagen de rechterlijke uitspraken naast zich neer kunnen leggen. Wel hebben gemeentes mogelijkheden die de burger niet heeft.
  Mevr. Vonk procedeert al 8 1/2 jaar en heeft geen kans gehad tegen, eerst de gemeente Zijpe en na samenvoeging de gemeente Schagen, maar stel dat Mevr. Vonk of een andere inwoner van de gemeente, natuurlijk wel iemand die geen familie is, of een vriendschappelijke relatie heeft van/met de plaatselijke politici of een of meer van de ambtenaren, bijvoorbeeld een te groot dakkapel op de woning huis zou zetten wat niet overeenkomt met het aldaar geldende bestemmingsplan, dan kan ik u verzekeren dat de gemeente Schagen binnen de kortste tijd mevr. Vonk of een andere inwoner dwingt het dakkapel af te breken op straffe van een dwangsom van vele duizenden Euro's. Als mevr. Vonk/inwoner niet aan het verzoek van de gemeente voldoet kan zij rekenen op het betalen van een dwangsom, betaalt ze niet dan komt een incassobureau er aan te pas, desnoods volgt verbeurdverklaren. Gemeentes hebben dus de mogelijkheid burgers dmv. dwang al of niet terechte maatregelen op te leggen. Daarentegen kunnen gemeentes zoals het geval is met mevr. Vonk alles doen en laten wat ze willen, geen overheidsinstantie die ze een strobreed in de weg legt. Gelukkig is in het geval van mevr. Vonk een hogere overheid, de Provincie N-H, een rechtszaak tegen de gemeente Schagen gestart en heeft deze gewonnen. Waarschijnlijk had de Provinciale politiek of een of meer Provinciale ambtenaren nog een appeltje te schillen met leden van het College en/of haar ambtenaren in Schagen.
  De politiek en haar ambtenarenapparaat schenden op grove wijze de democratie in de gemeente Schagen(maar op veel meer plaatsen in Nederland) en de verantwoordelijken behoren net zoals de veroordeelde ex. Gedeputeerde Hooijmaijers vervolgd en berecht te worden, tenminste als we de democratie en haar rechtspraak nog serieus willen nemen.

  Een reactie posten