Eigenaar windmolens Voorne-Putten moet boete betalen

Datum:
 • donderdag 22 januari 2015
 • in

 • 1 / 1
  zoom out
  GEERVLIET - Eigenaar XL Wind van de windmolens tegenover de kernen van Geervliet, Heenvliet en Zwartewaal moet een dwangsom van € 10.000 betalen aan de gemeente Rotterdam. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft op 10 december 2014 een overschrijding van de geluidsnorm gemeten bij het windpark Hartelbrug II.
  Meer dan 2000 klachten
  Sinds de ingebruikname in februari 2014 veroorzaken de windmolens geluidsoverlast in dorpskernen van de gemeente Nissewaard en de gemeente Brielle. Omwonenden in met name Geervliet en Heenvliet ondervinden zodanig overlast dat het aantal klachten inmiddels ruim de 2000 is gepasseerd.

  Geluidsnormen

  Medio augustus 2014 constateerde DCMR Milieudienst Rijnmond al een overschrijding van de geluidsnorm uit het maatwerkvoorschrift dat in juni 2014 van kracht werd. Het college van Rotterdam, dat de vergunning heeft verstrekt, heeft de exploitant gelast binnen de geluidsnormen te blijven. Die normen zijn vastgelegd in aanvullende eisen bij de vergunning, de zogenoemde maatwerkvoorschriften. Daarin heeft het college van Rotterdam de exploitant opgedragen de molens zo nodig stil te zetten. XL Wind heeft na de overtreding in augustus toegezegd de windmolens beter af te stellen, zodat zij binnen de gestelde geluidsnormen blijven.

  Overtreding

  In de nacht van 9 op 10 december 2014 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond een onaangekondigde geluidsmeting uitgevoerd bij een aantal woningen in Geervliet en Heenvliet. Bij deze geluidsmeting is opnieuw een overtreding van de geluidsnormen uit het maatwerkvoorschrift vastgesteld. Daarop heeft het college van Rotterdam nu besloten XL Wind een dwangsom op te leggen van € 10.000.

  Steekproefsgewijs meten

  DCMR Milieudienst Rijnmond zal de komende maanden bij geschikte weersomstandigheden (harde zuidelijke wind en geen regen) opnieuw steekproefsgewijs geluidsmetingen uitvoeren.

  Dichtbij

  0 reacties :

  Een reactie posten