Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Datum:
 • dinsdag 6 januari 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • De ‘redders’ van deze planeet zijn de in schaapskleren gehulde wolven die onze maatschappij bedreigen. Tenzij … daarom wil ik de wens uiten: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
  Pagina's: 1 2

  Share on twitterShare on facebookShare on google_plusone_shareShare on emailShare on print
  Deze successen van adaptatie onthouden alarmisten ons. Geen enkele alarmist zal dan ook bij het doen van ‘voorspellingen’ van zijn of haar favoriete rampen de kans vertellen op het zich daadwerkelijk voordoen. Dit kan men ook niet. Niet door deze cruciale kennis gehinderd strooien alarmisten naar hartenlust met rampen verpakt in een misleidend nietszeggend jasje van 95% betrouwbaarheid. Zo beweert Greenpeace bijvoorbeeld dat de oceanen sinds 1750 30% zuurder zijn geworden. Is met dat even schrikken! Zo lijkt alle haring bij de vangst op voorhand al zure haring. Het is een daling van 8,2 naar 8,1 op de schaal van zuurgraad (pH). Een daling die zeer ruim binnen de natuurlijke variatie valt. Er is niets aan de hand (overigens werd het begrip pH pas in 1909 ingevoerd – beetje dom dus van Greenpeace).
  In het weerbericht van 31 december gaf alarmist Reinier van den Berg weer een staaltje van demagogie ten beste. Het jaar 2014 en een stuk of wat jaren in de afgelopen 10 jaar zijn de warmste sinds 1750. Goh, is me dat eng. Gek hè, als de temperatuur sinds 1750 met 0,8 graad C is gestegen. Dat die opwarming al 16 jaar is gestopt vermeldt hij er niet bij.
  Dit, het debacle van de IPCC-modellen in het ‘voorspellen’ van de opwarmingstop, de blamage van Al Gore in 2008 die een in 2013 ijsvrije Noordpool ‘voorspelde’, en de sterk groeiende ijsbeerpopulatie laten zien dat het alarmisme lijdt aan zelfoverschatting, iets wat de ‘planningsfout’ heet. Grote projecten worden niet zelden gedragen door overenthousiaste, soms megalomane, managers die scepsis, dwarsliggers, in hun team niet dulden. Er is dan ook nauwelijks een project van enige importantie dat niet kampt met kostenoverschrijdingen. Neem de Noord–Zuidlijn, de HSL, de JSF et cetera.
  Het vergaat de alarmisten niet anders bij hun verwachtingen over het klimaat in 2050. Het toont de uit de lucht gegrepen megalomanie aan om uitspraken te doen over het verhoogd voorkomen van droogte hier, orkanen daar, regenval elders en ga zo maar door. Deze quasi–zekerheid is niets méér waard dan een munt opgooien en heeft niets met wetenschap te maken. De pretentie van het tegendeel bij de alarmisten is kenmerkend voor hun zelfoverschatting die meer schade berokkent dan voorkomt, ook omdat men niet de moed heeft te stoppen met geld in een bodemloze put gooien. Hoe maatschappelijk onverantwoord kun je handelen?
  Om het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing te omzeilen heeft bovendien het Voorzorgprincipe zijn intrede gedaan. Wetenschap wordt vervangen door een alles verlammend en stuurloos mechanisme. Het Voorzorgprincipe verbiedt het testen van de wetenschappelijke causaliteit voor het nemen, of nalaten, van nieuwe maatregelen of de toepassing van een nieuwe techniek. Het Voorzorgprincipe is een grabbelton waarin iedere alarmist naar willekeur zijn of haar ‘argumenten’ kan vinden om zich te onttrekken aan ‘de kleine lettertjes’ zonder zijn of haar (financiële) belang te schaden. Want laten we het kapitalisme in zijn meest opzichtige vorm bij de milieubeweging en het Eco Industrieel Complex niet uit het oog verliezen. En ja, als het lastig wordt ontloopt men de discussie. Zie hier.
  Men heeft kennelijk niets geleerd van Faust. Het verkopen van de ziel aan het alarmisme is een onaanvaardbaar risico voor de toekomst van deze maatschappij omdat dit leidt tot de dictatuur van een geïndoctrineerde, maar onwetende massa. Nochtans wordt dit ons opgedrongen. Alarmisten schuwen naming and shaming en faming and naming niet, maar handelen vanuit een subjectief referentiekader. Ordinaire pek–en–veren–tactiek dus.
  Ondanks de mislukte hockeystickgrafiek, de ‘voorspellingen’ die niet uitkwamen, en het fiasco van Climategate blijven de alarmisten hun gebakken lucht colporteren, maar hierin vinden zij nu een tegenstander op hun weg.
  Ik wil dan ook concluderen dat onze maatschappij, de komende generatie en de ontwikkelingslanden niets te verwachten zullen hebben van machinaties van het alarmisme. Is de boodschap van de alarmisten de belichaming van het moderne Carthago als rivaal van verstandig beleid? Het lijkt erop. De ‘redders’ van deze planeet zijn de in schaapskleren gehulde wolven die onze maatschappij bedreigen. Tenzij … daarom wil ik de wens uiten: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
  Aldus Jeroen Hetzler.

  Pagina's: 1 2


  0 reacties :

  Een reactie posten