’Zoet water kan helft goedkoper’

Datum:
 • maandag 15 december 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • ANNA PAULOWAN - Met een andere aanpak is in het Noordelijk Zandgebied aanzienlijk minder zoet water nodig. 


  Door Ed Dekker - 15-12-2014

  De besparing kan oplopen tot 50 procent. Dit zegt de regionale Watercommissie van vereniging Bloembollencultuur KAVB. Prijs provincie voor plan ’Inlaat op maat’

  De commissie, onder aanvoering van LTO-bestuurder Jan Prins uit Westerland, heeft bureau Acacia Water uit Gouda onderzoek laten doen naar hoe slimmer om te gaan met kostbaar zoet water in een hoogwaardig bloembollengebied.

  Met het plan ’Inlaat op maat’ hebben de Watercommissie Noordelijk Zandgebied en Acacia Water een prijs gewonnen van de provincie Noord-Holland. Met 5.000 euro beloonde de provincie de innovatieve opzet om de vraag naar zoet water in Noord-Holland te beperken.

  Droogte 

  Bij ’Inlaat op maat’ wordt de toevoer afgestemd op de individuele behoefte van agrariërs. Door dit maatwerk hoeft hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot de helft minder zoet water uit het Markermeer te lozen in de polders. Voor de gewassen is veel water nodig. Het tekort aan zoet water groeit de komende jaren, voorspelt Prins. De oorzaken zijn steeds langere periodes van droogte en verzilting (te hoog zoutgehalte in grond- en oppervlaktewater).

  Met ’Inlaat op maat’ moet de juiste hoeveelheid zoetwater aanwezig zijn op de juiste plek, op het juiste moment. Bij de prijsuitreiking wees gedeputeerde Joke Geldhof op de noodzaak hierbij van goede samenwerking tussen bloembollenkwekers en het waterschap.

  Metingen 

  Continue metingen in het veld geven de behoefte aan. Met slim gebruik van het ingenieuze stelsel van sluizen en stuwen in de polders kan de toevoer beter worden afgestemd op de vraag. Komend voorjaar begint een proef, waarschijnlijk in de Anna Paulownapolder.

  Over de forse besparing zegt Jan Prins: ,,Veel water wordt ingelaten om poldersloten door te spoelen, om te hoge chloridegehaltes te voorkomen. Het blijkt dat een overmaat aan water wordt aangevoerd. Je kan toe met veel minder water.’’

  NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten