Werkgroep wil open discussie trafostation

Datum:
 • zaterdag 13 december 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft deze week een brief ontvangen van de werkgroep 'Houd de dorpen groen' en andere bezwaarmakende partijen die tegen het transformatorstation op locatie 4 (De Weel/'t Veld) zijn. 


  Daarin roepen zij de raadsleden op een open discussie te voeren over de locatiekeuze en daarbij alle verrichte onderzoeken te betrekken.

  Met laatstgenoemde bedoelen ze onder andere het onderzoek van Arcadis waaruit blijkt dat locatie B 3-2 (tussen Blockhuijsenlaan en Haringhuizerweg bij de N241) beter scoort op belangrijke punten voor de ligging dan locatie 4.

  Tijd

  In de brief onderstrepen de partijen dat de rechter het voor lief neemt dat de beslissing veel tijd kan kosten. Ook kunnen locaties zoals de B 3-2 en Zij twende (ten zuiden van De Witte Paal bij Schagen) weer besproken worden.

  Onlangs deed de rechtbank in Alkmaar uitspraak over de door het college van B & W verleende omgevingsvergunning om op locatie 4 te beginnen met het veelbesproken transformatorstation. De rechter heeft dat besluit vernietigd. Er moet nu een nieuw besluit genomen worden. Dat gaat waarschijnlijk in januari gebeuren.

  NHD  Zie overzicht hier  0 reacties :

  Een reactie posten