Raadsvergadering Hollands Kroon 18 december

Datum:
 • dinsdag 9 december 2014
 • in
 • Categorie:


 •  Hollands Kroon - Donderdag 18 december Raadsvergadering

  Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna
  Tijd: 16:45 uur
  Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

  AGENDA
  1 Opening
  2 Mededelingen voorzitter
  3 Vaststellen agenda
  4 Inspreken inwoners
  5 Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein
  6 Krediet haven Den Oever
  7 Wet Markt en Overheid
  8 Verordening Havengeld 2015
  9 Verordening OZB 2015
  10 Bestuursovereenkomst Sociaal Domein
  11 Wijziging verordening WMO
  12 Deelprogramma welzijnsaccommodaties 2014
  13 Subsidieplafonds 2015
  14 Verordening leerlingenvervoer
  15 Vaststellen agenda
  16 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
  17 Vaststellen lijst ingekomen stukken
  18 Vaststellen besluitenlijst raad 27 november 2014
  19 Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte
  19 a Fusie basisscholen obs Oude Niedorp en obs De Snip
  19 b Coördinatieregeling Langereis 6
  19 c Bestemmingsplan Stoomweg 35a Breezand
  19 d Legesverordening 2015
  19 e Verordening Rioolheffing 2015
  19 f Overhevelingen 2014-2015
  19 g Bestuursrapportage 2014 Sociaal Domein
  19 h Verordeningen participatiewet
  19 i Verordening commissie bezwaarschriften Sociaal Domein
  19 j Liquidatieplan ISD-KNH
  19 k Verordening huisvesting onderwijs
  19 l Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid
  19 m Reserves en voorzieningen
  19 n Financiële verordening
  20 Sluiting

  Agenda met bijlagen hier.

  0 reacties :

  Een reactie posten