Onduidelijkheid over windmolenbesluit

Datum:
 • woensdag 3 december 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • ARNHEM - Er is bij de provincie onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van een amendement omtrent windmolens. 


  Bij de laatste Provinciale Statenvergadering op 12 november is een amendement aangenomen dat plannen voor windmolens in Gelderland alleen doorgezet mogen worden als de gemeenteraden dat willen. Maar in een brief aan de gemeente Oldebroek schrijven Gedeputeerde Staten dat het amendement alleen van toepassing is als er sprake is van een zogenoemd inpassingsplan.

  De gemeente Oldebroek wil meewerken aan de komst van windmolens langs de A50 bij Hattemerbroek. Woensdagavond wordt daar in een raadscommissievergadering in Oldebroek over gesproken.

  Debatverzoek

  Vijf partijen in Provinciale Staten (VVD, CDA, SGP, 50PLUS en Groep Wullink) hebben nu een debatverzoek ingediend over deze kwestie. Volgens deze partijen wordt het amendement op een andere manier door Gedeputeerde Staten ge├»nterpreteerd dan Provinciale Staten dat had bedoeld. 

  Betrokken gemeenteraad 

  De gemeenteraad van Hattem, die fel tegen de komst van de windmolens bij de buurgemeente is, zou volgens de 5 partijen wel degelijk als een 'betrokken gemeenteraad' beschouwd moeten worden. Dat zou betekenen dat de provincie niet mee kan werken aan dit windmolenplan, omdat er in de gemeenteraad van de buurgemeente geen draagvlak is voor de komst van de windmolens.

  Het debatverzoek komt waarschijnlijk op de agenda van de commissievergadering Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) van 14 januari 2015. 230.5 megawatt

   De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat in 2020 in Gelderland 230,5 megawatt (goed voor minimaal 140.000 huishoudens) aan windenergie wordt opgewekt. Het is niet duidelijk of de provincie Gelderland die doelstelling gaat halen.

  Omroep Gelderland

  0 reacties :

  Een reactie posten