Alternatiefplan Windturbines Noord-Holland

Datum:
 • dinsdag 9 december 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • ‘’geen overlast, draagvlak bij bewoners en gemeenten’’

                                                            PERSBERICHT


  Op 15 december nemen Provinciale Staten het besluit waar in Noord-Holland nieuwe windturbines mogen worden gebouwd. Als het aan Gedeputeerde Staten ligt komen die, verspreid over 10 gebieden in Noord-Holland.

  Bewoners proberen GS op andere gedachten te brengen met acties en zijn erg bang voor de overlast die deze grote windturbines van ongeveer 150 meter hoog kunnen veroorzaken en vrezen terecht dat ze hun huis niet meer kunnen verkopen.

  GS is daar niet van onder de indruk en heeft op 2 december haar definitieve plannen verspreid.

  Gedurende 8 maanden is er door een deskundige, Kor Buitendijk, gewerkt aan een alternatiefplan.
  Een plan dat hij deze week heeft aangeboden aan de Provincie. Een plan waar ook gemeenten en initiatiefnemers van windparken aan hebben meegewerkt.
  In dit plan worden de nieuwe windturbines op plaatsen gezet waar geen nieuwe overlast voor bewoners zal ontstaan. Op industrieterreinen, langs het Noordzeekanaal en langs Rijkswegen is er voldoende ruimte zonder dat daar hoorbaar nieuwe overlast zal ontstaan.

  Dus niet, zoals GS wil, in de Wieringerwaard, bij Medemblik, Stede-Broec, Koggenland, Geestmerambacht en bij Muiden.

  In dit plan zitten ook een paar plekken waar GS in het verleden wel aan meewerkte maar later met juridische procedures gemeenten heeft verboden daar windturbines te plaatsen. Dit omdat op die plekken volgens GS waardevolle natuur aanwezig is. Het gaat om een smalle strook bij de monding van het Noordzeekanaal in Velsen(Reyndersweg), op de kruising van de A1 en de A9 bij Diemen en in het uiterste puntje van de Haarlemmermeer bij de A44 en langs een nieuw hoogspanning tracé.
  In de praktijk, zo blijkt uit onderzoek is er nauwelijks tot geen natuur meer aanwezig en kunnen op die plaatsen prima windturbines worden geplaatst.

  Beter daar dan vlak bij bewoners elders in Noord-Holland, zo is de keuze.

  Door de huidige regels die gelden bij windturbines worden vogels, vleermuizen en natuurgebieden beschermd, maar bewoners moeten het doen met een geluidsnorm die het geluid berekent over het gehele jaar als een gemiddelde. Als je in de bebouwde kom een paar keer 100 kilometer te hard rijdt heb je een groot probleem. Niet bij windturbines want overschrijdingen van de norm wordt gemiddeld met dagen waarop de windturbine niet of nauwelijks draait, dus niks aan de hand.

  Vandaar dat in dit plan een strengere geluidsnorm (‘’Maatwerk) wordt voorgesteld.
  De Provincie mag dit juridisch doen omdat zij alle touwtjes in handen heeft. GS hebben toegezegd dat zij deze strengere KUNNEN toepassen, maar dat geeft de bewoners juridisch geen enkele zekerheid zo blijkt uit uitspraken van de Raad van State.

  KUNNEN toepassen moet veranderen in ZULLEN toepassen zodat bewoners dit kunnen eisen in die gevallen waar dit van toepassing is.
  Verder moet die norm ook simpel vast te stellen zijn en niet via een ingewikkelde berekening. ‘’Je moet het kunnen horen’’.

  Aan het alternatieve plan willen de gemeenten en initiatiefnemers graag meewerken. Het plan voldoet ook aan de randvoorwaarden die vooraf zijn opgesteld.
  Dus wat kan de reden zijn dat GS dit plan niet heeft omarmd?

  Het is dus voor duizenden inwoners van Noord-Holland een spannende week.
  Kiezen Provinciale Staten voor het alternatieve plan of dat van GS?

  Kiezen voor om hun inwoners te confronteren met overlast of niet?

  Geven ze bewoners de zekerheid dat de strengere norm ZAL worden toegepast of KAN worden toegepast?

  Kor Buitendijk is jarenlang als extern adviseur ingehuurd door het Rijk, Provincies en gemeenten om vastgelopen projecten vlot te trekken. De Zandmotor, de Zuidtangent, de Spoortunnel onder Delft en samen met Rem Koolhaas het nieuwe stadshart van Almere staan op zijn lijst.

  Verdere informatie:
  Kor Buitendijk
  06 53 32 33 08
  korbuitendijk@planet.nl
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Kor Buitendijk, wat moeten we van de volgende zin geloven?

  "In dit plan worden de nieuwe windturbines op plaatsen gezet waar geen nieuwe overlast voor bewoners zal ontstaan".

  Tot nu toe hebben de windturbines waar dan ook voor bijzonder veel overlast gezorgd, als het niet de overlast zelf is dan is het wel via de enorme overlast voor de portemonnee van de burgers, dus Kor Buitendijk, bespaar ons uw mooie zeer goed betaald praatjes en neem de burgers eens serieus ipv. alleen leugens te verspreiden die goed zijn voor uw eigen portemonnee.

  Anoniem zei

  "Kiezen Provinciale Staten voor het alternatieve plan of dat van GS?"

  De dames en heren van Provinciale Staten wonen zelf niet in één van de gebieden waar men deze ronddraaiende symboolpolitiek wil neerplempen.
  Dus wat denk je dat de uitkomst is?

  Een reactie posten