'Gemeente beloont illegalen'

Datum:
 • woensdag 26 november 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen  - Bezwaar tegen wonen in vakantiehuis.   Laura Kramer 

  De Ondernemers Federatie Schagen (OFS), sector Recreatie & Toerisme en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) hebben namens hun leden bezwaar ingediend bij de gemeente Schagen.

  Het gaat om het voornemen om mensen permanent te laten wonen op recreatieterreinen indien zij dat al voor 1 januari 2013 illegaal deden. De OFS en Recron vinden dat dit in strijd is met bestemmingsplannen voor zulke parken.

  Daarnaast schuift de gemeente problemen door naar de toekomst, laat recreanten en ondernemers die zich netjes aan de regels houden in de kou staan en beloont mensen voor hun foute gedrag. 'Juist van een gemeente mag verwacht worden dat ze handhavend optreedt', staat in de brief.

  Beide organisaties verwijten de ge- meente ook dat ze tegen het eigen beleid ingaat: recreatiewoningen voldoen niet aan het bouwbesluit: er kunnen brandonveilige situaties ontstaan. Daarom mogen buitenlandse seizoensarbeiders er niet in wonen. Dat roept vragen op in het kader van rechtsgelijkheid.

  De OFS en Recron constateren daarnaast dat recreanten meer uitgeven dan vas-9e inwoners aan de onderkant van de woningmarkt, met alle gevolgen van dien voor het draagvlak van voorzieningen in het dorp.

  Tegenvoorstel 

  In de brief wordt een tegenvoorstel gedaan: mensen die al voor 2006 of 2007 illegaal op recreatieparken woonden, mogen er blijven zitten. Dan worden de belangen van ondernemers ook geraakt, maar wordt de situatie een beetje gelijk getrokken met de oorspronkelijke landelijke peildatum 30 oktober 2003.

  Gemeente Schagen is bezig dit bezwaar te bespreken. Ze neemt in december een definitief besluit en wil daarvoor niets bekend maken.

  NHD


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Net als bij de illegale windmolens in de gemeente Schagen waar wethouders bij betrokken zijn, zal er ook in dit geval wel weer sprake zijn van eigen belang die strijdig is met de wet, kortom de bestuurders in Schagen vertonen criminele trekjes en dienen terstond op non-actief gesteld te worden. Daarna zal onderzoek naar hun dubieuze praktijken verricht zal moeten worden.

  Een reactie posten