Veel vragen na falen bij kernreactor

Datum:
 • dinsdag 21 oktober 2014
 • in
 • Categorie:
 • Petten - Statenfracties eisen opheldering


  Roel van Leeuwen 


  Fracties in Provinciale Staten van Noord-Holland eisen opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over de veiligheidscultuur bij de kernreactor in Petten.

  Het negeren van een kapotte gasdetector, een (uiteindelijk onjuiste) meting van een verhoogde concentratie uranium in een afvaltank en een gebrek aan controle op een belangrijke leiding waardoor de reactorkern in theorie zou kunnen smelten; deze incidenten zouden aanleiding zijn geweest voor de Kernfysische Dienst om de reactor eind vorig jaar stil te leggen.

  Statenvragen 

  De fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van de berichtgeving hierover Statenvragen gesteld.

  Zo willen deze fracties weten of de provincie eind vorig jaar op de hoogte is gesteld van de werkelijke reden van het stilleggen van de kernreactor. Destijds gaf NRG — de exploitant van de reactor — aan dat de reactor en de productie al tijdelijk waren stilgelegd vanwege een onderhoudsbeurt en waren 'aanpassingen' nodig om ongeplande uitval in de toekomst te voorkomen.

  Beschermen

  Ook zijn de fracties benieuwd of de provincie ervan wist dat het waarschuwingssysteem dat omwonenden moet beschermen tegen teveel radioactiviteit in juni 2013 een maand lang niet functioneerde en of het college van Gedeputeerde Staten contact heeft gehad met het ministerie van economische zaken en de Kernfysische Dienst over de falende veiligheidscultuur bij NRG:

  Eerder heeft het college medegedeeld dat al het historische afval in Petten —1700 vaten met radioactief afval — in 2017 verwijderd zou zijn. De drie fracties willen weten of die termijn nog wordt gehaald en zo niet welke stappen GS ondernemen om ervoor te zorgen dat de termijn alsnog wordt gehaald.

  Flip de Groot, fractievoorzitter van D66 in de Staten, wil graag eerst de discussie in de Tweede Kamer afwachten. „Als blijkt dat er onvoldoende transparantie is betracht, zullen we daar zeker op aanslaan." Of de incidenten gevolgen hebben voor Pallas, de opvolger van de reactor, waarin de provincie tientallen miljoenen moet investeren, moet nog blijken. De Groot: „Pallas hoort tot een nieuwe generatie reactoren en zou veiliger moeten zijn. Maar je moet wel kunnen vertrouwen op de informatie."

  Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen — waar Petten onder valt — zegt in oktober 2013, bij haar aantreden, te zijn ge├»nformeerd over het feit dat de kernfysische dienst genoodzaakt was de reactor stil te leggen. „Het feit dat de reactor stil lag en men de Onderzoekslocatie Petten (OLP) onder verscherpt toezicht hield, was voor mij een geruststelling." Volgens Van Kampen heeft NRG de zaken adequaat aangepakt en alles in het werk gesteld om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.


  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten