Onderzoek naar overlast windturbines Luna/Overtoom

Datum:
 • woensdag 10 september 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • HEERHUGOWAARD - 10 september 2014 -

  De windturbines van Luna zorgen voor de nodige overlast in de Stad van de Zon en omgeving.

  De CO2-emmissie-neutraliteit die de Stad van de Zon zou bieden, trok veel mensen naar deze nieuwe wijk in Heerhugowaard. Dat nu juist de windmolens die een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal houden van de Waardse wijk voor problemen zorgen, is daarom extra zuur.

  Het Luna Wind Comité strijdt al enkele jaren tegen de overlast die de drie windmolens van windpark Luna/Overtoom veroorzaken. Niet alleen hebben diverse bewoners last van slagschaduw bij hun huizen, ook zorgen de molens geregeld voor geluidsoverlast.

  De komende drie maanden wordt er daarom een onderzoek onder de bevolking gehouden naar de impact van molens op de leefomgeving. Eugène Meinders, Joke van Ruitenbeek en Cynthia Appel van Luna Wind Comité zijn zeer blij met het onderzoek.

  In maart 2013 werd al een petitie door het comité opgesteld (en door 84 huishoudens ondertekend) met het verzoek aan gemeente Heerhugowaard om de geluidsnormen van de drie betreffende windturbines naar de oudere lagere normen te verlagen en tevens te onderzoeken of in dit gebied maatwerk nodig is.

  Ook werd aan de provincie Noord-Holland en Eneco duidelijk gemaakt dat veel bewoners van de Stad van de Zon en een deel van de Middenweg overlast ondervinden en het zo niet langer kon/kan met de geluidsoverlast. Dit resulteerde vlak voor de zomervakantie 2014 in een overleg van het comité met gedeputeerde Jaap Bond van de provincie, Eneco en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

  Norm 

  Cynthia Appel: 'Volgens de gemeente valt de overlast binnen de gestelde geluidsnormen, maar er zit duidelijk een gat tussen de norm en de hinder, want het blijkt dat mensen door heel Nederland klachten hebben over windmolens in hun omgeving. De normen zijn ooit vastgesteld, maar er was indertijd geen historie van de belevenis van de bewoners rond de molens bekend. Er is eigenlijk nog te weinig/te kort ervaring met windmolens en de impact van de molens op de omgeving. Dit moet goed in kaart worden gebracht. Daarom zijn wij blij dat er nu geluisterd wordt en er een onderzoek komt.'

  Veel huishoudens in de Stad van de Zon hebben op gezette tijden last van de slagschaduw van de wieken van de windturbines, maar het grootste probleem is voor velen toch de geluidsoverlast. ''s Nachts valt het verkeersgeluid van de N242 weg, en dan houdt het geluid van de molens je uit je slaap.'

  Volgens de richtlijnen in Nederland mag een windturbine om geluidshinder te voorkomen niet te dicht bij huizen staan: de windturbine moet op voldoende afstand van huizen staan (vuistregel is dat de afstand tot de huizen minimaal vier keer de masthoogte van de turbine moet zijn). Dat zou bij de betreffende turbines in Heerhugowaard betekenen dat de huizen op minimaal 4x 86 meter(ashoogte)= 344 meter zouden moeten staan. 'Maar er staan al huizen op minder dan 300 meter, dan is de kans op hinder natuurlijk groot.'

  Het Luna Wind Comité vindt het vreemd dat in omliggende landen als Duitsland en Denemarken vaak de stelregel van meer dan 1000, en soms zelfs 1500 meter wordt aangehouden, terwijl in Nederland de molens dus vaak beduidend dichter bij de huizen staan. 'Er zou eigenlijk één Europese regelstelling rond dit onderwerp moeten komen.'

  Doe mee 

  Er is afgesproken dat het Luna Wind Comité, met de hulp van de bewoners alle hinder/overlast (zowel geluid als slagschaduw) gedurende drie maanden noteert op een door Eneco geleverd klachtenformulier. 'We roepen iedereen die last heeft van de windmolens op te reageren en klachten bij te houden op het formulier.' Het klachtenformulier is digitaal verkrijgbaar door naam en adres te mailen naar Luna.windcomite@outlook.com. Het formulier wordt dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. 'We hopen dat veel mensen een formulier gaan bijhouden, want zonder hulp van bewoners kunnen we de windmolenoverlast niet stoppen. Met gebundelde krachten bereik je meer. Groene energie willen we allemaal wel, maar niet als dit ten koste gaat van ons woongenot.'

  Het comité roept niet alleen inwoners van de Stad van de Zon op te reageren, maar ook omwonenden 'aan de andere kant van de molens' in Sint Pancras en Oudorp wordt gevraagd hun klachten bij te houden. 

  De mensen wordt gevraagd hun klachten zo specifiek mogelijk te omschrijven, zoals welke van drie molens veroorzaakt de klacht? Gaat het om geluidsoverlast of slagschaduw? Waar vindt de slagschaduw plaats tuin/slaapkamer/keuken)? Wat is de datum, het tijdstip- en duur van de overlast? 

  'Rond half november vragen wij de deelnemers per mail om de ingevulde formulieren naar ons terug te sturen. Wij verzamelen de klachten, en sturen deze door naar Eneco. De energiemaatschappij zal vervolgens reducerende maatregelen treffen op de momenten dat het nodig is. In december komen de vier partijen weer bij elkaar om tot verdere afspraken te komen.


  Dichtbij.nl


  0 reacties :

  Een reactie posten