Schagen pleit voor gedifferentieerde geluidsnorm windturbines

Datum:
 • dinsdag 12 augustus 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Reactie op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

  Dit standpunt komt overeen met de brief die het college van de vroegere gemeente Zijpe in 2011 aan de 2e kamer stuurde. In deze brandbrief concludeerde het college van Zijpe dat het draagvlak voor windenergie gedaald was tot een absoluut minimum.
  Schagen meldt in haar reactie: "... wat ons betreft  is een locatie op Schager grondgebied voor windmolens (mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden) bespreekbaar. Tot die voorwaarden behoort ook, dat er zicht is op sanering van de door ons ingediende lijst met solitaire windturbines."

  Overzicht ingediende lijst windmolens aan te melden voor herstructurering                        (Bijlage gemeente Schagen bij reactie op NRD)

  0 reacties :

  Een reactie posten