NLVOW introduceert eigen gedragscode windparken

Datum:
 • vrijdag 29 augustus 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • “Samen naar duurzaam”


                                                                     

                                                              Persbericht

   Annerveenschekanaal, 29 augustus 2014

   NLVOW introduceert eigen gedragscode windparken De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) introduceert vandaag, 29 augustus 2014, een eigen gedragscode voor de realisatie van windparken. Dit in reactie op de gedragscode die de windbranche heeft opgesteld. De NLVOW is van mening dat die gedragscode ver beneden de maat is en geen bijdrage zal gaan leveren aan het versterken van het maatschappelijke draagvlak van windenergie. Integendeel!

  In tegenstelling tot de gedragscode van de NWEA, de organisatie van de windbranche, is de NLVOW gedragscode niet vrijblijvend: in de NLVOW gedragscode krijgen omwonenden concrete rechten en ontwikkelaars harde plichten. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” – dat is waar het om gaat en waar de windbranche zo langzamerhand maar eens aan moet gaan wennen. Geld verdienen ten koste van de buren is er niet meer bij. Mag er in deze tijd niet meer bij zijn.

  De nog immer groeiende weerstand tegen meer windenergie op land kan alleen worden omgebogen in de richting van maatschappelijk draagvlak als er heldere en handhaafbare afspraken komen over de participatie van omwonenden in de planontwikkeling, over compensatie voor schade en overlast en over het delen in de opbrengsten. De NLVOW gedragscode voorziet daarin, niet door alles eenzijdig naar omwonenden toe te halen, maar door bij alles te zoeken naar evenwicht tussen alle betrokken belangen. Toezicht op de naleving en een klachtenprocedure horen daar ook bij.

  De NLVOW is niet tegen windenergie – de NLVOW is wel tegen slechte plannen en slechte windparken, dat wil zeggen: plannen en parken die het woon- en leefgenot van steeds meer Nederlanders aantasten, vooral op het platteland. Was windenergie tot het begin van deze eeuw vooral een zaak van een grondeigenaar/agrariër die op eigen erf een enkele, solitaire turbine met een masthoogte van 20 tot 40 meter plaatste, na 2005 werden windturbines steeds maar hoger en industriëler. Daardoor is de sociaal-maatschappelijke impact van windenergie vele malen groter en intensiever geworden. Echter, dit simpele feit lijkt nog steeds niet te zijn doorgedrongen tot de windbranche en tot beleidsmakers bij de overheid. Daar is het nog steeds “business as usual”.

  De NLVOW meent dat daar nu een einde aan moet komen. Dat doet de gedragscode van de NWEA niet want die is juist gericht op het continueren van “business as usual”. De NLVOW gedragscode maakt wel een nieuw begin met als kern dat ook de windbranche ernst moet maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dus de buren netjes en fatsoenlijk moet gaan behandelen. Vandaar niet alleen een gedragscode, maar ook een keurmerk voor windparken: als een park weinig schade of overlast veroorzaakt, is er minder reden voor compensatie en participatie.

  De NLVOW roept de windbranche en alle betrokken overheden op om de NLVOW gedragscode te onderschrijven. De code is ook aangeboden aan de Commissie Borging Energieakkoord, aan de ministers van EZ en I&M en aan leden van de Tweede Kamer opdat ook zij hun steun voor de gedragscode kunnen uitspreken. Ook alle actiegroepen worden geïnformeerd.  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


  Gedragscode NLVOW

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Tegen een corrupte regering gesteund dorr een al even corrupte tweede kamer(een deel althans) en een criminele organisatie is niet op te boksen.
  Onze democratie is allang niet meer en de rechters spreken "recht" zoals het hun of hun vrienden het beste uitkomt.
  We kunnen alleen maar hopen dat de NLVOW iets kan bereiken.

  h.oldeboom zei

  De NLVOW is slappe hap; het uitgangspunt moet zijn GEEN windmolens - niet in het minst omdat grosso modo die dingen nagenoeg niet bijdragen aan het politiek gestelde doel de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen maar wel een substantiële aanslag op ons inkomen betekent. Het enige doel wat wel bereikt wordt is dus de beoogde verarming van de bevolking ten gunste van energieboeren en dit alles onder de paraplu van een geheel onbekwaam parlement en nog onbekwamere, tot het idiote aan toe, knullige regering van PvdA en verradersclub VVD met bevolkingsbedriegers/huichelaars als CDA en D'66 langs de zijlijn. Het blijven investeren van massa kapitaal in een volstrekt onrendabel onderwerp als windmolens duidt maar op een ding: Wij zijn hard op weg naar een geleide socialistische onderdrukkingseconomie volgens het van voormalig communistisch Rusland afgekeken model. Het ware gezicht van de EUSSR, met al zijn lakeien in Den Haag wordt hierdoor met de dag zichtbaarder.

  Anoniem zei

  Ik ben bang dat gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd, dhr. Oldeboom volkomen gelijk heeft, alleen weigert een groot deel van de bevolking dat in te zien.
  Nu is een veel gehoord argument: we hebben het toch nog goed?

  Een reactie posten