Den Helder laat zich niet opjagen bij samenwerking in sociale sector

Datum:
 • dinsdag 5 augustus 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER - Het gaat er om dat straks per 1 januari de mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen.

  Door Ronald den Boer

  ,Dit winnen we al'', jubelde de immer rumoerige Stadspartij-aanhang op de publieke tribune maandagavond, aan het begin van de speciale ingelaste raadsvergadering in Den Helder. Burgemeester Koen Schuiling meldde op dat moment welke politici nog op vakantie waren. De oppositie miste er drie, de coalitie één. En dus was een motie van de oppositiepartijen over de samenwerking met de gemeenten Schagen en Hollands Kroon op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen op voorhand gedoemd te stranden.

  De oppositie had de extra raadsvergadering aangevraagd. Zij eiste in de motie dat burgemeester en wethouders het raadsbesluit uit mei, om met de omliggende gemeenten samen te werken in een zogeheten Regionaal Administratie en Kennis Centrum (RAKC), onverkort zouden uitvoeren. Dat dreigt nu niet te gebeuren. De indieners vrezen dat Den Helder zichzelf in een isolement brengt. Samenwerking is volgens hen juist broodnodig om vanaf 1 januari de door het Rijk opgelegde sociale taken goed uit te voeren. En ook op andere fronten dreigt de regio Den Helder anders niet langer serieus te nemen. De motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. Na ruim een uur discussie bleek er een ruime meerderheid voor het voorstel van Peter Reenders (Stadspartij) om op 25 augustus verder te praten over regionale samenwerking in de zorg, jeugdhulp en werk en inkomen.

  De oppositie vreest dat dit veel te laat is en Den Helder per 1 januari 2015 zijn zaakjes niet op orde heeft. De coalitie is daar minder beducht voor. Ze weet zich daarin gesterkt door uitspraken van wethouder Odd Wagner. Die vindt uitstel helemaal geen probleem. Achter de schermen wordt namelijk wel degelijk samengewerkt met andere gemeenten. Zoals met jeugdzorg. De angel zit hem evenwel in de komst van dat RAKC. Dat dreigt Den Helder handenvol geld te kosten. In het slechtste geval zo'n 1,3 miljoen euro. Geld dat niet besteed kan worden aan de eigenlijke taken.

  Wat de Stadspartij betreft komt er daarom een zwaar uitgeklede versie van dat RAKC. Daarmee is Den Helder veel minder duur uit.

  Het CDA steunde als enige oppositiepartij de coalitie om de discussie uit te stellen. Fractievoorzitter Edwin Krijns: ,,Dat geeft het college de mogelijkheid om álle informatie over deze kwestie met ons te delen. Die motie zou het toch niet halen. Wij tillen ook niet zo zwaar aan dat RAKC. Het gaat er om dat straks per 1 januari de mensen die zorg nodig hebben die ook krijgen.''

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten