Hou Friesland mooi: geen megawindmolenparken

Datum:
 • donderdag 17 juli 2014
 • in
 • Categorie:

 • Friesland - Littenseradiel verleent geen medewerking aan windmolenclusters

  Het college van B&W van Littenseradiel heeft op 8 juli jl. besloten niet mee te werken aan windmolenclusters in haar gemeente. Dit naar aanleiding van de plannen in het kader van “Fryslân foar de Wyn”. Het college zoekt naar andere mogelijkheden in de toepassing van duurzame energie.

  Kernkwaliteiten
  Het college vindt de bescherming van ons open landschap belangrijk. Het is één van de kernkwaliteiten van de gemeente Littenseradiel. Clustering van windmolens mag niet ten koste gaan van de kernkwaliteiten van het landschap. De gemeente Littenseradiel is één van de meest landelijke gemeenten van Nederland. Littenseradiel heeft een weids landschap met verrassende dorpsgezichten, oude dorpskernen, rechte dorpsvaarten, smalle wegen, statige kop-hals-rompboerderijen en slingerende oude binnendijken die ooit het zeewater keerden. Een landschap om trots op te zijn!

  Ruimtelijke gevolgen
  De ruimtelijke kwaliteit speelt tot nu toe nauwelijks een rol in de initiatieven. Het college vindt de onderbouwing en argumentatie van de initiatieven onder de maat. Windmolens van 80 tot 100 meter masthoogte zullen het aangezicht van ons landschap drastisch veranderen. Windmolens van die hoogte zijn een nieuw baken in het landschap. Juist vanwege het onderscheid tussen stad en land is indertijd in Leeuwarden de Achmea/Bonnematoren verrezen. Om op het platteland een nieuw contrasterend baken te laten verrijzen, acht het college vanwege de kwaliteit en kernwaarden van ons landschap niet raadzaam. De windmolens passen qua aard en schaal niet bij de bestaande dorpssilhouetten. Ook bundeling parallel of naast infrastructuur is in strijd met de uitgangspunten van de provincie zelf, zoals verwoord in “Grutsk op ‘e Romte”. Hierin wordt gesteld dat nieuwe elementen in het landschap, zoals infrastructuur, juist niet benadrukt moeten worden.

  Sociale gevolgen
  Het blijkt ook dat de initiatieven veel onrust veroorzaken in onze dorpen. Kûbaard heeft onlangs de resultaten van een enquête (meer tegenstanders dan voorstanders) aan de gemeente aangeboden. Ook de inwoners van de dorpen Lollum en Waaksens hebben zich in grote meerderheid tegen de windmolenplannen uitgesproken. Het college betreurt de onrust, omdat juist in kleine dorpen de harmonie van groot belang is voor de leefbaarheid.

  Besluitvorming
  Het college heeft in de besluitvorming de belangrijkheid van de ruimtelijke kwaliteit versus het milieuoogpunt mee laten wegen. Het college sluit de ogen niet voor het milieuoogpunt en wil graag bijdragen aan het realiseren van duurzame energie. Maar juist omdat de kernkwaliteit van het landschap en de harmonie in de dorpen voor het college van het grootste belang zijn, kiest het college ervoor om niet mee te werken aan de windmolenclusters uit het plan van “Fryslân foar de Wyn”.

  Friese vertaling
  Friese vertaling van 'Littenseradiel verleent geen medewerking aan windmolenclusters'.
  http://www.littenseradiel.nl/frysk/nijs-en-parseberjochten_3115/item/littenseradiel-ferlient-gjin-meiwurking-oan-wynmaneklusters_42061.html

  Bron:
  http://www.littenseradiel.nl/internet/nieuws-en-persberichten_19/item/littenseradiel-verleent-geen-medewerking-aan-windmolenclusters_42059.html                                                                   


                                          

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Friezen hebben door de jaren heen bewezen een volk met karakter te zijn, heel anders bijvoorbeeld als de West Friezen die in de psychiatrie bekend staan als hypocriet.
  Dat is ook duidelijk te merken aan de politici in Hollands Kroon.

  Een reactie posten