Einde aan agrarisch onderzoek

Datum:
 • vrijdag 25 juli 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Slootdorp - Oostwaardhoeve proefboerderij af.
  Jan Mol 

  Per 1 november is de Oostwaardhoeve bij Slootdorp in de Wieringermeer geen proefboerderij meer. De lopende projecten worden beëindigd of op andere locaties voortgezet. Daarmee is na 69 jaar een einde gekomen aan agrarische proefnemingen en onderzoeken in de Wieringermeer.

  De Oostwaardhoeve is genoodzaakt om de activiteiten te stoppen omdat de pachter van de grond, Wageningen University & Research centre (WUR) het contract opzegt en de gronden teruggeeft aan de Domeinen.

  Deze rijksdienst is formeel eigenaar van de grond. Domeinen wil de grond commercieel uitgeven of achter de hand houden voor agrariërs die elders in het land hun bedrijf moeten afstaan voor overheidsprojecten. Wageningen is bovendien al vele jaren bezig om vestigingen in het gehele land af te stoten en zich te concentreren op een ruim 600 hectare groot onderzoeks- en proefcomplex bij Lelystad.

  Biolake 

  De Oostwaardhoeve werd sinds 2011, toen het voortbestaan al eens in het geding was, geëxploiteerd door een combinatie van De Vries en Van de Wiel en Biolake BV, waarin diverse agrarische takken zijn vertegenwoordigd. De slibbakken voor de biologische grond- en baggerverwerking met specieonderzoek door De Vries en van de Wiel worden steeds schoner en nieuw slib wordt nauwelijks meer aangevoerd.

  Een van de grote projecten in voorgaande jaren was het geschikt maken van Wieringermeergrond voor bollenteelt. „Dat is nooit meer echt van de grond gekomen," vertelt Ton de Wit, die de activiteiten op de Oostwaardhoeve aanstuurt. De noodzaak voor nieuwe bollengrond in de Noordkop is drastisch afgenomen.

  Verschuiving 

  Het onderzoek en de ontwikkeling van een groot scala aan agrarische projecten, met name in de akkerbouw is echter nog altijd volop gaande. „Door het verdwijnen van de Productschappen is er steeds minder publiek geld beschikbaar voor onderzoek. Maar wel zie je steeds meer een verschuiving naar commercieel onderzoek," aldus De Wit.

  De Oostwaardhoeve omvat een complex van gebouwen en 247 hectare grond. Daarvan wordt 150 hectare commercieel gerund als akkerbouwbedrijf. De rest is in gebruik voor tal van proefnemingen op gebied van akkerbouw, tuinbouw en bollenteelt. Al die activiteiten worden komende tijd fasegewijs afgebouwd en voortaan elders uitgevoerd.

  Aderlating 

  Het is vooral de Proeftuin Zwaagdijk, die heel veel proefvelden op de Oostwaardhoeve in gebruik heeft. Directeur Johan Koss ziet het beëindigen van de proefnemingen daar als een enorme aderlating voor heel agrarisch Noord-Holland.


  ________________________________________________________________________


  `Zo'n unieke locatie vind je nooit meer'

   Vervolg

   Zwaagdijk - Directeur Johan Kos van de Proeftuin Zwaagdijk is zwaar teleurgesteld nu de Oostwaardhoeve als proefboerderij niet meer te redden is. De Proeftuin heeft er een groot aantal proefvelden met tal van uiteenlopende projecten en onderzoeken voor de agrarische sector, met name de akkerbouw.

  „Natuurlijk kun je ook elders aan de slag," zegt Koss. De Proeftuin Zwaagdijk heeft vestigingen in het hele land. „Maar zo'n unieke locatie als bij de Oostwaardhoeve vind je haast niet meer. Er is daar bijna 250 hectare grond waar wij met onze proefvelden op allerlei grondsoorten in allerlei situaties aan de slag kunnen. Agrariërs weten en waarderen dat. Er is een groeiende interesse. Twee weken geleden hadden we hier nog een open dag waarop maar liefst zo'n 35o mensen afkwamen. Erg betreurenswaardig dat wat hier in een paar jaar zo succesvol en zorgvuldig is opgebouwd, nu wordt afgebroken. We hebben hier enorm veel energie in gestopt."

  Commericeel directeur André van der Weijde van CAV Agrotheek is verrast door het nieuws van de sluiting. „rk had wel gehoord dat er wat dreigde, maar dat het nu definitief is komt als een verrassing." Toch denkt hij dat er voor de leden van de cooperatie wel onderzoek beschikbaar blijft. „De akkerbouw iss een belangrijke tak en de landbouwuniversiteit Wageingen en de Proeftuin Zwaagdijk blijven wel onderzoek doen, alleen op een andere locatie. Maar jammer is het wel."

  Bollenteelt

  Ook Cor de Graaf, vice-voorzitter van de landelijke organisatie voor Bloembollencultuur, betreurt het beëindigen van de proeven en onderzoekingen op Oostwaardhoeve. Ook voor de bollenteelt is de proefboerderij met zijn activiteiten van wezenlijk belang. „Dit laten lopen beteken een honderd procent gemiste kans voor de Kop van Noord-Holland", aldus De Graaf.  NHD  0 reacties :

  Een reactie posten