De 'mooie verhalen' van Windplan Wieringermeer

Datum:
 • dinsdag 15 juli 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Hollands Kroon - Geslaagde overval op de bevolking van de Wieringermeer 


   In het gezellig cafe “Bij de buren “ te Wieringerwerf is op donderdagavond 3 juli j.l. een inloopavond gehouden om de inboorlingen van de Wieringermeer op de hoogte te stellen van de voldongen feit plannen de Wieringermeer vol te plempen met windmolens. Dachten wij van doen te hebben met uitsluitend een inloopavond, het tegendeel bleek eerder waar.

  Er werd een soort talkshow gegeven door diverse stand-in comedians zoals van NUON, EZ/economische zaken , wethouders, de door NUON/ ECN/WCW aangewezen voorzitter van “bewonersbelangen” en niet te vergeten EZ (Economische Zaken) projectleidster. Verder waren onder het publiek een aantal raadsleden te bekennen  van CDA, VVD, PHK en Seniorenpartij – met als overloper de ex-Vrije Liberalen hippie architect de Herder en een aantal geheime belanghebbenden van de door Uw belastinggeld onderhouden Windmolenterreur.

  De specialist/conferenciers benadrukten dat:

   1. Het NUON menneke A beweerde dat aan de milieu-effect rapportage de grootste zorg besteed was en dat op basis van deze Berenschot-rapportage zelfs aanpassingen in hun oorspronkelijke plannen gedaan zijn; er komen een paar molens minder! Wat ontzettend aardig van NUON; mensen zeg toch je aansluiting bij NUON op, kunnen ze straks helemaal van subsidies leven!
  Interessant is voorts te vermelden dat het Berenschot milieu-effect rapport uit 730 pagina’s bestaat en geen hond die daar wijs uit kan. Voorts bleek dat het ECN zijn windmolen productiecapaciteit gaat uitbreiden; zij zetten er een paar extra molentjes neer! Zo verdienen ook zij centjes en dat voor een bedrijf dat op ONDERZOEK is ingesteld en niet op PRODUCTIE van welke energievorm of wat dan ook!

  2. Het NUON menneke B benadrukte de geldelijke voordelen voor omwonenden. Heel in het kort: een selecte groep omwonenden kan windmolen deelname certificaten kopen van Euro 50 tot een bepaald maximum; wij schatten zo tot ongeveer €2000 welke 10% zouden renderen. Overtuigend bewijs werd niet gegeven ; U moet het dus maar geloven. Onnodig te zeggen dat dat “rendement” opgebracht wordt uit belastinggeld . Wat er niet bij verteld werd is, als U deelneemt in deze onderneming U op alle toekomstige nadelige consequenties veroorzaakt door windmolens, GEEN aanspraak kunt maken. Als U, Uw vrouw of kinderen onverhoopt toch last van het subsoon/laagfrequent geluid
  (onhoorbare energietrillingen/energiegolven) krijgt, dan draait u voor alles zelf op. Waardevermindering huis, verhuiskosten, ellende met vrouw en kinderen; het is allemaal voor Uw rekening.
  Stel U ontvangt €200 rendement per jaar bij deelname in de certificaten dan doet U er dus 100 jaar over om de waardevermindering van Uw woning te compenseren; dat noemen ze bij het NUON en Economische Zaken winst. Nu begrijpen wij ook waarom NUON en onze economie er zo slecht voor staan.

  3. De voorzitter van de belangengroep omwonenden, de Omgevingsraad,  boer in ruste de heer Moors gaat ervan uit dat die molens er komen en moeten komen. Vreemd, een voorzitter moet voorzitten en de mening van zijn Omgevingsraad naar voren brengen. Een raad kennelijk bestaande uit 2 kampen, omdat in de tweede bijeenkomst in Wieringerwerf er een discussie was over het wel/niet deel nemen aan de vergadering van de stakeholders. Heeft deze raad überhaupt een reglement/statuten? Of is het gewoon een bij elkaar geraapt zootje in het belang van Nuon/ECN/WCW?

  4. Zo was daar mevrouw ZUUR van Economische Zaken, die de projectleidster van EZ was, en die beweerde dat windmolens uitsluitend als neveneffect geluid maakten. Ook beweerde zij dat laagfrequent geluid (is dit geluid?) meegenomen is in de berekeningen en als zodanig is ingekaderd in het hele spectrum van het hoorbare geluid cq geluidoverlast. Kortom; als U last of gezondheid bedreigende hinder heeft is dat gewoon niet waar; de wet houdt er al immers rekening mee en die weet wat goed voor U is; milieufascisme noemen anderen zo’n denkwijze. Maar vrouw Zuur gaf wel toe niet alles te kunnen weten als projectleidster en dat bleek duidelijk gaande het gesprek. Door het stellen van de geluidsnormen op 47 dB. voldoet de wet aan alle mogelijke geluidsoverlast cq gezondheidsbedreigende effecten, aldus mevrouw Zuur.

  Voorts bleek, dat zij dol was op onbespoten tomaten maar wist niet dat planten van nature ZELF boordevol anti/afweerstoffen zitten die in verhouding veel schadelijker zijn dan wat er op gespoten wordt. Groen Links met een academische achtergrond kunstgeschiedenis met als bijvak kleutermanagement. En dat soort moet dit land redden?

   De door de overheid, windmolenlobby en milieufanatici, opgelegde beweringen van mevrouw Zuur zijn onzin en propagandapraat; Dit zal blijken uit het volgende artikel: ‘Windturbines kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid.’

  5. Op een vraag uit het publiek aan wethouder Groot of er wel draagvlak was voor windmolens antwoordde deze dat in 2006 dit plan in de gemeenteraad van Wieringermeer was aangenomen en dat als zodanig er een politiek draagvlak was want uiteindelijk waren het de burgers die de gemeenteraad gekozen hadden. 

  Opmerking JAS; Bedoelt u hiermee dat een politiek draagvlak impliceert dat er een draagvlak onder de bevolking/omwonenden is? Oftewel: ik ben gekozen, dus ik doe wat ik wil.

  Na de conferences kon het publiek (van de in totaal 80 aanwezigen waren er minstens 30 ambtenaar, raadslid, NUON – stand in/conferencier, direct belanghebbende, stiekeme fotografen) aan de hand van opgehangen lijsten vragen stellen aan de desbetreffende deskundige. Zij konden goed praten en waren op de juiste wijze gehersenspoeld maar van geluid en energieproductie hadden zij geen verstand; vergeefse moeite dus hier iets te weten te komen.

  Overigens, niemand uit het publiek had belangstelling voor hen en zij stonden erbij als windmolens in een windstilte. Opvallend was wel de vriendschap tussen hippie-architect de Herder en de voorzitter van de bewoners belangengroep hereboer in ruste de heer Moors. Uitgebreid elkaar op de schouders slaand namen zij afscheid van elkaar, maar die lach he, die was niet echt.

  Het volgende artikel zal heten:

   ‘Windturbines kunnen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid.’

   http://oto2.wustl.edu/cochlea/wind.ht

  Stichting JAS


  3 reacties :

  Anoniem zei

  Deze reactie is NIET Anoniem is ook in fad en weekbladen gepubliseerd.

  Initiatiefnemers Windpark Wieringermeer doen uiterste best om plannen te verwezenlijken

  Het Windpark Wieringermeer zal meer molens bevatten dan er nu in de polder staan. Bedraagt het aantal van NUON, ECN en 34 solitaire turbine-eigenaren nu ongeveer 90, er staan er 101 geprojecteerd in het zogenaamde boogspantmodel.  Velen van de ongeveer negentig aanwezigen waren geïnteresseerd in het Polderprofijtplan, een van de middelen om het Windpark voor omwonenden acceptabel te maken. Als je baat hebt bij een windmolen, is de overlast minder erg, zo wordt er geredeneerd door individuen die hier heel weinig of zelfs helemaal geen overlast van ondervinden en hier alleen maar baat bij hebben en financieel belang hebben om die ondingen te verwezenlijken.

  Ook hier wordt geheel voorbijgegaan aan de overlast en gezondheidsproblemen van degene die hier ook daadwerkelijk overlast en gezondheids problemen van gaan ondervinden.

  Al deze op vooral financieel gewin uit zijnde partijen en personen denken waarschijnlijk dat gezondheid te koop is en dat de psychische problemen alleen een financieel probleem blijkt te zijn.

  Om dat in goede banen te leiden is er een Omgevingsraad gevormd in deze omgevingsraad zullen zeker deze omwonenden niet vertegenwoordigd zijn of worden genegeerd.

  Economische kansen voor lokale bedrijven kunnen een andere spin-off zijn, die de winning van windenergie interessanter maken voor wie er niet direct profijt van hebben.

  Alles bij de verwezenlijking van deze miljarden overheids en belastinggeld verslindende en louter en alleen maar overlast bezorgende windmolens heeft te maken met de inkomsten en winst van deze geldwolven. Die zich over de ruggen van de belastingbetaler, 'en nog veel erger' ten koste van de gezondheid en overlast hebbende burgers zich proberen te verreiken. De initiatiefnemers willen bijeenkomsten organiseren, om met ondernemers uit de regio te bekijken wat zij voor het Windpark Wieringermeer kunnen betekenen en zoals verwacht en overduidelijk is gebleken zonder zich ook maar enigszins over de problemen van anderen te bekommeren.  Th. Moras.

  Anoniem zei

  Het is triest te moeten constateren dat anno 2014 het Nederlandse volk op weerzinwekkende wijze wordt bedrogen (en bestolen) door de politiek, zowel lokaal. provinciaal, landelijk als door de EU en de burgers slapen gewoon door met de gedachte "we hebben het toch (NOG) goed? " .

  Het beetgenomen domme volkje zal pas wakker schrikken als ze minimaal €1000,00 per jaar extra aan energiebelasting EXTRA moeten ophoesten.

  Anoniem zei

  In Nederland wordt op grote schaal propaganda bedreven om dit soort projecten er doorheen te drukken. De staatsburger slaapt rustig verder ondanks dat zijn eigen knip straks wordt geplunderd door een extreme verhoging van de energiebelasting. Windmolens zijn subsidiemolens waarvan de opbrengsten ten goede komt aan multinationals die weinig tot geen belasting betalen in Nederland en/of de EU. Moet u eens proberen met de overheid in onderhandeling te gaan over het door u te betalen bedrag aan belasting. Iedere verstandige burger vraagt schriftelijk aan de gemeente een specificatie waaraan zijn betaalde gelden aan uitgegeven worden, dat is de eerste stap. De gemeente is een bedrijf dat bij de kamer van koophandel staat ingeschreven, dan dient zij ook specifiek te verantwoorden aan de klanten die haar betalen waar die centen aan uit gegeven worden. Een ieder betaald verschillende bedragen aan de gemeente, dus een specifieke specificatie per belastingaanslag is noodzakelijk. Helaas snapt de van jongs af aan geïndoctrineerde Nederlander dat nog steeds niet en laat zich voorlopig nog uitkleden door een onbetrouwbare leverancier genaamd de overheid.

  Een reactie posten