Belangrijke stap op weg naar Windpark Wieringermeer gezet

Datum:
 • maandag 14 juli 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Op weg naar het windpark Wieringermeer  

  logo Windpark Wieringermeer
  Op 9 juli 2014 zetten Nuon, Windcollectief Wieringermeer, ECN en de gemeente Hollands Kroon een belangrijke stap in het proces op weg naar het Windpark Wieringermeer.
  De drie initiatiefnemers en gemeente tekenden een voorovereenkomst, waarmee ze wederzijdse rechten en plichten vastlegden.  Wethouder Theo Groot: “Met deze overeenkomst staan heldere afspraken over de financiën op papier. Ik ben blij dat verder over onderwerpen als participatie en hoe lang de huidige solitaire windturbines mogen doordraaien straks ook heldere afspraken worden gemaakt. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze gemeente.”

  Inkomsten voor gemeente

  In de overeenkomst spraken de partijen onder meer af hoe, wanneer en hoeveel leges en exploitatiebijdragen de initiatiefnemers aan de gemeente gaan betalen. De inkomsten zijn afhankelijk van het te bouwen windturbinetype. De gemeente schat de totale inkomsten tussen de drie en vijf miljoen euro. De financiële afspraken kunnen de initiatiefnemers in een vroegtijdig stadium in hun business case opnemen.

  Overige afspraken

  Verder legden de vier partijen in deze overeenkomst de onderwerpen vast waarover een vervolgovereenkomst, een zogenaamde anterieure exploitatieovereenkomst, moet worden opgesteld. Die onderwerpen zijn onder andere participatie en termijnen waarop de huidige solitaire windturbines mogen doordraaien.

  Schone energie

  Met de medewerking aan Windpark Wieringermeer draagt het college van Hollands Kroon bij aan het duurzaam opwekken van energie in een aangenaam polderlandschap. Het park levert straks schone energie aan 275.000 huishoudens.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten? Kijk dan op www.windparkwieringermeer.nl

  HK

  3 reacties :

  Anoniem zei

  275.000 Huishoudens die van schone energie worden voorzien?
  Groter bedrog is er niet zoals inmiddels al uit diverse rapporten is gebleken. Het kost de burgers van Nederland en natuurlijk die van Hollands Kroon weer extra geld aan energie belasting om de subsidies op te hoesten voor dat nieuwe pretpark die de rijken nog rijker maken en de armen nog armer, maar dat vertelt de gemeente er niet bij.
  Over enkele jaren zal blijken hoe de politiek haar burgers bestolen heeft ten gerieve van zichzelf en de maffia. Tegenwoordig kunnen we wel stellen dat politiek en maffia in elkaar over zijn gevloeid.

  Anoniem zei

  Wie leveren de energie aan de 275.000 huishoudens als er geen wind of een teveel aan wind is?
  Juist, de energiecentrales die als back up gewoon in bedrijf blijven.

  Anoniem zei

  Niet Anoniem is ook in andere media gepubliseerd.

  Initiatiefnemers Windpark Wieringermeer doen uiterste best om plannen te verwezenlijken

  Het Windpark Wieringermeer zal meer molens bevatten dan er nu in de polder staan. Bedraagt het aantal van NUON, ECN en 34 solitaire turbine-eigenaren nu ongeveer 90, er staan er 101 geprojecteerd in het zogenaamde boogspantmodel.  Velen van de ongeveer negentig aanwezigen waren geïnteresseerd in het Polderprofijtplan, een van de middelen om het Windpark voor omwonenden acceptabel te maken. Als je baat hebt bij een windmolen, is de overlast minder erg, zo wordt er geredeneerd door individuen die hier heel weinig of zelfs helemaal geen overlast van ondervinden en hier alleen maar baat bij hebben en financieel belang hebben om die ondingen te verwezenlijken.

  Ook hier wordt geheel voorbijgegaan aan de overlast en gezondheidsproblemen van degene die hier ook daadwerkelijk overlast en gezondheids problemen van gaan ondervinden.

  Al deze op vooral financieel gewin uit zijnde partijen en personen denken waarschijnlijk dat gezondheid te koop is en dat de psychische problemen alleen een financieel probleem blijkt te zijn.

  Om dat in goede banen te leiden is er een Omgevingsraad gevormd in deze omgevingsraad zullen zeker deze omwonenden niet vertegenwoordigd zijn of worden genegeerd.

  Economische kansen voor lokale bedrijven kunnen een andere spin-off zijn, die de winning van windenergie interessanter maken voor wie er niet direct profijt van hebben.

  Alles bij de verwezenlijking van deze miljarden overheids en belastinggeld verslindende en louter en alleen maar overlast bezorgende windmolens heeft te maken met de inkomsten en winst van deze geldwolven. Die zich over de ruggen van de belastingbetaler, 'en nog veel erger' ten koste van de gezondheid en overlast hebbende burgers zich proberen te verreiken. De initiatiefnemers willen bijeenkomsten organiseren, om met ondernemers uit de regio te bekijken wat zij voor het Windpark Wieringermeer kunnen betekenen en zoals verwacht en overduidelijk is gebleken zonder zich ook maar enigszins over de problemen van anderen te bekommeren.  Th. Moras.

  Een reactie posten